"ΕΣΤΙΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΤΗ ΨΥΧΗ ΕΠΙΠΟΝΩΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΙΑΣ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΥΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΙΡΟΥΣΑ ..." (ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Περιοδικό Σύναξη (Τεύχος 154 - «Ματιὲς στὴ Ρωσία»)ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3
Διαβάστε το προλογικό εδώ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Ρωσία καὶ Εὐρώπη στὴν ρωσικὴ σκέψη τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰ. ...5

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΣΑΝΤΡΛΕ ΜΠΑΟΥΕΡ
Ἡ ἐπίδραση τῆς πρώην Τσεχοσλοβακίας στοὺς Ρώσους θρησκευτικοὺς στοχαστές ...13

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ
Ἡ θεωρία τῆς Τρίτης Ρώμης. Μιὰ ἱστορικὴ παρεξήγηση ...26

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΑΠΗ
Οἱ Νόμοι τοῦ Ἀνθρώπου ...27

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΑΣΑΚ
Θεολογικὴ ἐκπαίδευση στὴ σύγχρονη Ρωσία ...33

Ἀρχιμ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΟΒΟΡΟΥΝ
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ διασπορὰ μεταξὺ ἐδαφικότητας καὶ ἐθνικότητας ...44

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὑπάρχουν ὁράματα γιὰ τοὺς εὐρωπαίους; ...83

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΓΑ
πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός (1940-2019) ...49

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΗΓΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ συνάντηση ψυχανάλυσης καὶ Ὀρθοδοξίας στὸ πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς μετανεωτερικῆς δικαιωματικότητας ...57

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΤΣΗ
Ἕνας περίπατος ἡ ζωὴ ἤ, ἀλλιῶς, Ἔτσι μᾶς εἶπαν (ποίημα) ...65

ΚΩΣΤΗΣ ΔΡΥΓΙΑΝΑΚΗΣ
Ἐπισκέψεις σὲ ἐκκλησίες τῆς Ρωσίας: Σελίδες ἡμερολογίου ...65

Θ. ΤΣΕΛΙΩΤΗΣ
Κροῦσμα ...74

π. ΠΕΡΡΥ ΧΑΜΑΛΗΣ
Ἀγάπα τὸν Θεό, ἀγάπα τὸν πλησίον, ἀγάπα τὰ δέντρα: Ἡ περιβαλλοντικὴ δικαιοσύνη στὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό ...75

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ
«…Μιὰ λακουβίτσα ἀπαρατήρητη ἀπὸ τοὺς ἄλλους» ...87

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
Ὁσιακὸ τέλος ...89


Τὸ Βιβλίο ...91

Οἱ συνεργάτες τοῦ 154ου τεύχους ...108

Περιοδικό Θεολογία (Τόμος 91, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2020)


Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Εγκύκλιος: Τι θα ισχύσει για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών από το νέο σχ. έτος 2020 -2021


Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα)

Νέα εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών από το νέο σχ. έτος, υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βασισμενη στην εισήγηση του ΙΕΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το με αρ. 37/23-7- 2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» (βλ. Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019).

Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και της υπ ́ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β ́ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.α.) και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών/τριών από μαθήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23- 01-2015 εγκύκλιος.


Τα Βιβλία του Μαθητή στο ΜτΘ σε pdf (μεταβατικά)
Κάντε κλικ στην κάθε φωτογρφία για να δείτε σε pdf το υλικό των βιβλίων