Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Συνήλθε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 στο Αμμάν της Ιορδανίας η Διεθνής Μικτή Επιτροπή επί του θεολογικού διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Την πρώτη ημέρα της συνεδρίας, στις 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την διαδικασία διεξαγωγής του διαλόγου, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συνάντηση των Ορθοδόξων αντιπροσώπων προς εκπόνηση του υπό εξέτασιν σχεδίου του κειμένου «Συνοδικότητα και Πρωτείο». 
Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον διάλογο συμμετέχουν: Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής, και οι Μητροπολίτες Σασίμων Γεννάδιος και Σηλυβρίας Μάξιμος. 
Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 τα μέλη της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του θεολογικού διαλόγου πραγματοποίησαν προσκυνηματική εκδρομή στον τόπο βαπτίσεως του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό.
Για περισσότερα στο : ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
 

Συνέδριο του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών CERN

Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) διήμερο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2014. Το θέμα του Συνεδρίου είναι “Θεολογία και Σύγχρονη Φυσική: Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του Σύμπαντος” και θα πραγματοποιηθεί γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
1.  Ο ρόλος του φυσικού κοσμοειδώλου στη διαμόρφωση της ανθρώπινης σκέψης
2. Η αναζήτηση της αλήθειας: θρησκευτικές και  επιστημονικές προσεγγίσεις
3.  Η συνάντηση θεολογίας και επιστήμης στο χώρο της εκπαίδευσης
Όπως είναι φανερό, στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι συνέπειες των νέων ανακαλύψεων της επιστημονικής σκαπάνης στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας, να διερευνηθούν οι περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο πεδίων και να επανεξετασθούν οι σχέσεις τους υπό το φως των τελευταίων πορισμάτων της εκατέρωθεν έρευνας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν
  • το απόγευμα της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (δίπλα στην Πανεπιστημιακή Λέσχη).
  • την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Αίθουσα Ομιλιών του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου).
 
Στο Συνέδριο συμμετέχουν οι:
Sergio Bertolucci, Διευθυντής Ερευνών CERN
Andrew Briggs, Καθηγητής Πανεπιστημίου Οξφόρδης
Εmmanuel Tsesmelis, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων CERN, Καθηγητής Οξφόρδης
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής ΑΠΘ, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΑΠΘ
Χαράλαμπος Βάρβογλης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Χαρά Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Αργύρης Νικολαΐδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Δημήτρης Σαμψωνίδης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Αθανάσιος Στογιαννίδης, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Αρχιμ. Ειρηναίος Δεληδήμος, Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Φυσικός, Δρ. Θεολογίας
Παναγιώτης Χαρίτος, Φυσικός, Δρ. Θεολογίας  
Iωάννης Παπαδόπουλος, M.Th. – Μηχανικός
Kαλλιόπη Κράβαρη, Μηχανικός
 
Αναδημοσίευση: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΙΑ

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου
Ὡς γνωστόν, οἱ συντηρητικοὶ κατηγοροῦν τὸν Χριστιανισμὸν ὡς ἀντιδραστικόν. Ἐπίσης ἡ ποικιλία θεωρεῖται ὥς τι ὡραῖον καὶ καλὸν καὶ δὴ ἐφ’ ὅσον συνδέεται μετὰ τῆς ἑνότητος, καίτοι τοῦτο ἠμπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἀρνητικὰς συνεπείας διὰ τὸν ἄνθρωπον. Καὶ τοῦτο δὲον νὰ ὑπομένει τις λόγῳ τῆς πλανοδυνατότητος τοῦ ἀνθρωπίνου δικαίου, τοῦθ’ ὅπερ προκαλεῖ καὶ ὀργήν, διότι αὕτη δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνεται ἀποδεκτὴ διαρκῶς μειδιαστικῶς.
Οὕτω π.χ. οἱ συντηρητικοὶ Χριστιανοὶ κατανοοῦν τὴν Βίβλον γραμματικῶς καὶ ἐφαρμόζουν κατόπιν δεξιὰν πολιτικήν. Ἡ δὲ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐρεθίζεται διὰ τὴν νίκην τοῦ Conchita Wurst εἰς τὴν Eurovision, καθ’ ὅτι διαβλέπουν ἐνταῦθα μίαν "πολιτισμικὴν νομιμοποίησιν τῶν κουσουριῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ". Ὁμοφυλοφιλία καὶ Travestie "ἀπαισιότητας", κατὰ τὴν Βίβλον δέον ὄχι μόνον νὰ ἀνέχεταί τις, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποδέχεται, τοῦθ’ ὅπερ κατακρίνεται ζωηρῶς.
Ὡσαύτως συντηρητικοὶ Εὐαγγελικαλικοὶ διακηρύσσουν, ἐπὶ τῇ βάσει βιβλικῶν μαρτυριῶν, διαρκῶς τὸν "καταποντισμὸν τῆς Δύσεως" (O. Spengler), λόγῳ αὐξανομένης κρατικῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν γάμων, καίτοι οὗτοι καταδιώκονται βαρβαρικῶς εἰς τὴν Οὐγκάνταν, ὡς ἄλλοτε εἰς τὸ Τρίτον Ράϊχ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ μὴν ἐνοχλεῖ τοὺς "ὑπνώττοντας" Χριστιανούς.
Οὕτω εἰς τὴν Κένυαν πρὸ ὀλίγου ἡ πολυγαμία ἀπέκτησεν τὸ αὐτὸ νομικὸν καθεστὼς μὲ τὴν μονογαμίαν, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀφρικανικῆς παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς Π. Διαθήκης!
Εἰς τὰς Η.Π.Α. οἱ Εὐαγγελικαλικοὶ ὑποστηρίζοντες τὴν ἑπταήμερον βιβλικὴν δημιουργίαν, καταπολεμοῦν διαρκῶς τὴν ἐξελικτικὴν θεωρίαν, ὅτε ἀπεγνωσμένοι ἐπιστήμονες συχνάκις δὲν γνωρίζουν ἐὰν δέον νὰ κλαίουν ἢ νὰ γελῶσιν.
Εἰς τὸ Βατικανὸν κατὰ τὸ πρόσφατον συνέδριον 200 ἐξορκιστῶν καὶ ψυχολόγων ὁ P. Morocutti, καθηγητὴς τῆς Gregoriana ὑπεστήριξεν, ὅτι δέον νὰ λαμβάνει τις ὑπ’ ὄψιν σοβαρῶς τὸν διάβολον, κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας!
Μάλιστα, ὑπάρχουν πολλοὶ Χριστιανισμοὶ εἰς τὸν κόσμον καὶ δὴ ἄσχετοι πρὸς ἀλλήλους. Καὶ τὸ μοιραῖον ἐν προκειμένῳ τυγχάνει, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἰς τὰ ΜΜΕ, τοὺς κύκλους τῶν ἀθεϊστῶν ἀνθρωπιστῶν καὶ τὴν ἀπληροφόρητον δημοσιότητα κατὰ προτίμησιν ταυτίζεται πρὸς τὰς φονταμενταλιστικὰς αὐτὰς ἐκτροπάς, χλευαζόμενος εἶτα ἐμπαιζόμενος καὶ καταπολεμούμενος. Καὶ ὁ Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἀπέχει ἐξ αὐτῶν, περιθωριοποιεῖται. Τοῦτο δὲ εἶναι δυσφημιστικὸν καὶ ὀργηστικόν.
Μία ἱστορικο-κριτικὴ ἀπελευθερωτικὴ καὶ ἐπικοδομητικὴ προσέγγισις τῆς Βίβλου, ἡ λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν τὴν προέλευσιν τῶν κειμένων ἐντὸς τοῦ πολιτισμικοῦ, κοινοτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ πλαισίου τῆς ζωῆς τῆς τότε ἐποχῆς, δὲν εἶναι εἰσέτι διαδεδομένη ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς κινδυνολογίας πολεμουμένη.
Οὕτω δὲ μεγεθύνεται τὸ κενὸν ἐντὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βεβαίως τοιαῦται τάσεις ὑφίστανται καὶ εἰς ἄλλα θρησκεύματα. Διὸ καὶ ἐπιβάλλεται ἐπιμονὴ καὶ συνεργασία καὶ μετ’ ἄλλων ἔστω καὶ ἐξωχριστιανικῶν συντρόφων1, ὡς εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους.
Ὡσαύτως δέον νὰ προστεθεῖ, ὅτι ἡ πλημμελὴς αὕτη πολυμορφία ὑφίσταται ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία καὶ ἐταλαιπώρησεν αὐτὸν ἀφαντάστως ὑπὸ τὰς μορφὰς τῶν αἱρέσεων καὶ ἀργότερον τῶν σχισμάτων, τὰ ὁποῖα ὡδήγησαν εἰς τὸν κατακερματισμὸν αὐτοῦ διὰ τοῦ διαχωρισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Ρ/Καθολικῆς, τῶν Προτεσταντικῶν ἀναδενδράδων καὶ τῷν συγχρόνων τραγελαφικῶν ἐν πολλοῖς καὶ ἐκφυλιστικῶν συστημάτων καὶ μεθοδεύσεων αὐτῶν. Ὡσὰν δὲ νὰ μὴν ἤρκει τοῦτο, ἔχομεν καὶ τὰς ὀζούσας προτεσταντισμοῦ ἐνδορθοδόξους διενέξεις καὶ διασπάσεις ἐκ λόγων ἥκιστα Χριστιανικῶν.
Καὶ θὰ ἠδύνατό τις ἴσως νὰ εἴπει ὅτι καλὸν ἡ διορθόδοξος καὶ διαχριστιανικὴ αὕτη "πανδαισία", τεκμαίρουσα τόσον τὸ πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ "ἐλευθεριότητος" καὶ τοῦ γοητευτικοῦ πλούτου αὐτοῦ, ὅμως σωβιζούσης οὐχὶ μόνον τῆς ποθητῆς ἑνότητος, ἀλλὰ καὶ ἐπικρατούσης τῆς ἐπαράτου πολεμοδαιμονίας, τὸ θέμα καθίσταται λίαν δυσχερές. Ἄγνωστον δὲ τυγχάνει ἐὰν καὶ κατὰ πόσον θὰ φωτίσει ὁ Κύριός ποτε τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν ἵνα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ "πάντες ἓν ὦσιν" (Ἰω. 17, 21).
 
______________________________________ 
1- H. Meesmann, Immer Ärger mit der Religion, Publik-Forum ἀρ. 10 (2014) 10.

Πηγή: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Η νέα ιστοσελίδα του Άρτου Ζωής

Το Θρησκευτικό Εκπαιδευτικό και Φιλανθρωπικό Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που επικεντρώνεται στη μελέτη της αρχαίας Μέσης Ανατολής, στη σχέση των πολιτισμών της Βίβλου με την Αρχαία Ελλάδα και στην ιστορική μελέτη του Βυζαντίου και της χριστιανικής ανατολής κατά την ύστερη αρχαιότητα. Μέσα σε αυτό το ευρύ γνωστικό πλαίσιο δραστηριοποιείται ενεργά και συστηματικά με προσεγμένες εκδόσεις (60 περίπου τίτλοι σημαντικών θεολογικών έργων, ελληνικών και μεταφρασμένων) και δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα: Ετήσια συνέδρια (από το 2010), σειρά διαλέξεων, συστηματική διδασκαλία (από το 2011) της βιβλικής εβραϊκής και γλωσσών της χριστιανικής Μέσης Ανατολής (συριακή και κλασική αρμενική), χορήγηση υποτροφίας (από το 2011) σε σπουδαστές που εκπονούν διδακτορική διατριβή στον τομέα των βιβλικών σπουδών. Ο Άρτος Ζωής εκδίδει το μοναδικό βιβλικό επιστημονικό περιοδικό της χώρας μας (Δελτίο Βιβλικών Μελετών). Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του ιδρύματος πατώντας παρακάτω:
 
 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/04-08-2014 Δ.Σ.) το υπουργείο παιδείας απέστειλε στα Γυμνάσια  οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015. Για να ανοίξτε τις οδηγίες πατήστε εδώ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Για το μάθημα των Θρησκευτικών θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ του μαθήματος. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της συγκεκριμένης τάξης, μπορεί να προβαίνει σε ανάλογες διαφοροποιήσεις της διδασκόμενης ύλης και του αριθμού των ωρών σε ορισμένες από τις διδακτικές ενότητες. Συνεπώς, προτείνεται στον διδάσκοντα να ακολουθεί τα συνακόλουθα βιβλία του εκπαιδευτικού για κάθε συγκεκριμένη τάξη.

Για τα Βιβλία του εκπαιδευτικού βλ. http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/ ή στο «ψηφιακό σχολείο»:
1. Θρησκευτικά Α΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:

2. Θρησκευτικά Β΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:

3. Θρησκευτικά Γ΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Σχετικά με την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο διευκρινίζονται τα εξής:
Σε περίπτωση που η εφαρμογή της ζώνης είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους (π.χ. έλλειψη αιθουσών), μετά την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης, επιτρέπεται η υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων στο πλαίσιο των αλφαβητικών τμημάτων, οπότε ο αριθμός των μαθητών του τμήματος της Βιωματικής Δράσης είναι ο αριθμός των μαθητών του τμήματος.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Βιωματικών Δράσεων.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/25-08-14 του Δ.Σ.)  το υπουργείο Παιδείας απέστειλε οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
    
Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ
Βιβλίο: «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» των Μ.Π. Μπέγζου, Α.Ν. Παπαθανασίου 


Η διδακτέα ύλη ορίζεται ως εξής:
1. Ο ηθικός προβληματισμός. Η χριστιανική θεώρηση της Ηθικής
2. Εντολές και δόγματα: Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;
3. Η ηθική συνείδηση
4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή
5. Η ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και στις πράξεις του
7. Το κοινωνικό πρόβλημα
8. Το όραμα της ειρήνης και η πραγματικότητα
10. Το ανθρώπινο σώμα
11. Τα δύο φύλα
12. Η οικογένεια
13. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής
14. Βιοϊατρική και ηθική
16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής
19. Η Εκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα

Δ΄ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ  
Βιβλίο: «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» των Μ.Π. Μπέγζου, Α.Ν. Παπαθανασίου

 Η διδακτέα ύλη ορίζεται ως εξής:
1. Ο ηθικός προβληματισμός. Η χριστιανική θεώρηση της Ηθικής
2. Εντολές και δόγματα: Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;
3. Η ηθική συνείδηση
4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή
5. Η ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και στις πράξεις του
7. Το κοινωνικό πρόβλημα
8. Το όραμα της ειρήνης και η πραγματικότητα
10. Το ανθρώπινο σώμα
11. Τα δύο φύλα
12. Η οικογένεια
13. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής
14. Βιοϊατρική και ηθική
16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής
19. Η Εκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα