Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Oρισμός συντονιστικής ομάδας Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων, ορίζει Συντονιστική Ομάδα με στόχο την υποστήριξη των σχολείων και των Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ, τη διοργάνωση επιμορφώσεων, Συνεδρίων, καθώς και την οργάνωση, το σχεδιασμό και το συντονισμό όλων των ενεργειών και δράσεων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων.