Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Κωνσταντινίδου, Άννα Ι., Ο ρόλος της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, Θεσσαλονίκη: εκδ. Αντ. Σταμούλη, 2017

Ο ρόλος της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Άννα Ι.
Σειρά: Ιστορία - Ελληνισμός της διασποράς
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
ISBN: 618-5161-88-5 
Έκδοση: Ι

Πολύ συχνά η διασπορά έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για τη συμβολή της στη χώρα προέλευσής της. Σπανίως εξετάζεται η συνεισφορά της στη χώρα υποδοχής. Ετούτο το σύγγραμμα επιχειρεί αυτό ακριβώς: να μελετήσει τη συμβολή της ελληνικής διασποράς σε μια χώρα με μακρά ιστορία, βαθύ πολιτισμό και στενές σχέσεις με τη χώρα μας· την Αίγυπτο. Οι Έλληνες ήσαν πάντοτε παρόντες στη χώρα αυτή κατά την μακραίωνη ιστορία της. Τα σύγχρονα χρόνια, ωστόσο, τα χρόνια της φτώχειας και της υπανάπτυξης στη χώρα μας τον 19ο αιώνα, ταπεινοί Έλληνες αφήσανε πίσω την Πατρίδα που δεν τους εγγυόταν μέλλον, μπήκανε στα καΐκια για το μεγαλύτερο μέχρι τότε ταξίδι της ζωής τους και φτάσανε σε μια άλλη χώρα που την κάνανε πατρίδα. Δεν πήγαν να την κατακτήσουν σαν άποικοι, γιατί δεν μπορούσαν. Πήγαν για να κτίσουν μια νέα πατρίδα που θα την έφτιαχναν χώρα. Ο άποικος αντλεί τη δύναμή του από τη χώρα προέλευσής του· ο Αιγυπτιώτης από τον πόθο του να φτιάξει τη χώρα υποδοχής σπίτι του. Κι όμως, αντιμετωπίστηκε κι αυτός ως άποικος όταν σήμανε το τέλος της ξενοκρατίας στην Αίγυπτο. Ένας άποικος χωρίς μητρόπολη να τον προστατέψει όταν ξεριζώθηκε από τη νέα γη του. Ένας ξένος στη χώρα του, όπως επισημαίνει η συγγραφέας, που προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και σφαιρικότητα το θέμα της, αξιοποιώντας και οργανώνοντας ένα πλούσιο αρχειακό υλικό. Και δεν είναι ο μόνος λόγος για να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο.

4ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

4ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

11-15 Ὀκτωβρίου 2017
Ῥόδος

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποφάσισε τή διεξαγωγή τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τό 4ο αὐτό Συνέδριο θά διεξαχθεῖ σύν Θεῷ ἀπό 11ης ἕως 15ης Ὀκτωβρίου 2017 στή Ῥόδο.

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι: «Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα: Ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». Τό θέμα αὐτό προέκυψε ἀπό τή διαπίστωση ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος, περισσότερο ἀπό ποτέ στή σύγχρονη ἱστορία, βρίσκεται σέ βαθειά ἀπόγνωση καί πάσχει ἀπό ἔλλειψη νοήματος. Γιά τόν λόγο αὐτό, δέν βρίσκει τίς δυνάμεις νά ἀντιμετωπίσει ‒καί νά ἀνακάμψει ἀπό‒ τίς διάφορες δυσκολίες πού παρουσιάζονται στή ζωή του. Συνάμα, ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν περιπλέκεται, καθώς ὑπάρχει μέν μεγάλη συστοίχηση πρός τήν ἔννοια τῆς ἐλπίδας, σέ ἀντίθεση ὅμως πρός τόν τρόπο πού αὐτή κατανοεῖται στήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἐκφράζεται στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Προσκεκλημένοι στό Συνέδριο εἶναι ἐκπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἁπανταχοῦ της Γῆς, τῶν ἄλλων Πατριαρχείων, τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, καί διεθνεῖς ὀργανώσεις, ἰατροί, νοσηλευτές, καθώς καί ἄλλοι σχετιζόμενοι μέ τή διακονία καί τή φροντίδα τοῦ ἀσθενοῦς στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Ὑγείας.

Tό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διεξάγει ἕνα Συνέδριο κάθε τρία χρόνια (2008, 2011, 2014), πού διοργανώνεται ἀπό τό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τά Συνέδρια αὐτά δίνουν τήν κατάλληλη εὐκαιρία στίς τοπικές Ἐκκλησίες καί τούς ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες διεθνῶς πού διακονοῦν τόν ἄρρωστο, νά ἀνταλλάσσουν τίς ἐμπειρίες τους καί νά συζητοῦν τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν. Ἐπιπλέον, τά Συνέδρια αὐτά ἀποτελοῦν τό ἔρεισμα καί τό ἐφαλτήριο ἀπό τό ὁποῖο οἱ Ἱ. Μητροπόλεις καί οἱ ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες τῆς Ὑγείας μποροῦν νά ὀργανώνουν παρόμοιες ἐπιμορφωτικές ἐκδηλώσεις καί προγράμματα.

Πηγή: http://pastoralhealth-ep.com/conferences/conf2017/descrpt4conf?lang=el

Aπασχόληση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία φέρνει διάταξη του υπ. Παιδείας

Απασχόληση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ιδιαίτερων αναγκών στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή όταν κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών, φέρνει Διάταξη που εντάσσεται στο νέο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή και με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα, η διατάξη αναφέρει:

«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα.

Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και τον Ελληνισμό»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και τον Ελληνισμό» θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το Διεθνές αυτό Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από τον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου: Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Για την υποστήριξη και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά από το σχολικό έτος 2016-2017, το ΙΕΠ ανάρτησε στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε για τους εκπαιδευτικούς (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika), τα προτεινόμενα Διδακτικά Υλικά (κείμενα, εικαστικό υλικό, βίντεο καθώς και την εφαρμογή με τα εικαστικά και μουσικά αρχεία), τις Οδηγίες Εφαρμογής, το ποικίλο Υποστηρικτικό Υλικό, τις Διδακτικές Προτάσεις με τα σχέδια διδασκαλίας, καθώς και τα ίδια τα ΠΣ και τους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων ΠΣ εξέφρασαν τη δυσκολία να αναπαράγουν και να οργανώνουν τα διδακτικά υλικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας συχνά φωτοτυπίες και να τις διανέμουν στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό οι εμπειρογνώμονες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και άλλοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκαν αμισθί και συγκέντρωσαν τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά σε ένδεκα (11) Φακέλους Μαθήματος για το Δημοτικό (τάξεις Γ, Δ, Ε & ΣΤ), το Γυμνάσιο (τάξεις Α, Β & Γ) και το Λύκειο αντίστοιχα (τάξεις Α, Β, Γ & Β ΕΠΑΛ). Οι νέοι Φάκελοι Μαθήματος στηρίζονται στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ή αναγράφεται στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, που υποστηρίζουν τα νέα ΠΣ, και για αυτό αποτελούν έντυπο προσωρινό υλικό για τον μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για εγχειρίδια δοκιμιακού τύπου, τα οποία προσφέρουν στους μαθητές έτοιμη προς απομνημόνευση τη θρησκευτική γνώση, αλλά συμβατά προς τη μεθοδολογία των νέων ΠΣ διδακτικά υλικά.


Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες και οι εκπαιδευτικοί, προχώρησαν στον ποιοτικό και ποσοτικό παιδαγωγικό εξορθολογισμό των προτεινόμενων κειμένων των ΠΣ και κατόπιν τα οργάνωσαν σε ιδιαίτερους Φακέλους Μαθήματος για κάθε τάξη και βαθμίδα. Στους ένδεκα Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου περιλαμβάνονται ως προσωρινό έντυπο υλικό όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία, στη διδακτική μέθοδο, στους σκοπούς και στους στόχους, καθώς και στα περιεχόμενα των νέων ΠΣ ανά τάξη και βαθμίδα. 

Κάθε Φάκελος Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θεολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης παράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, εικονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από την ευρύτερη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά στοιχεία, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, καθώς και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέρωσης. 

Όλα τα παραπάνω διδακτικά υλικά στους Φακέλους Μαθήματος είναι προσωρινά και προτεινόμενα στη διδακτική ευχέρεια και αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιλέγονται ως προς τη σειρά ή την ποσότητά τους αλλά και να εμπλουτίζονται και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 


Τα νέα ΠΣ, τα οποία απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, και οι Φάκελοι Μαθήματος, που αφορούν κυρίως τους μαθητές, αποσκοπούν στη γόνιμη και επαρκή υποστήριξη όλων των πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας. Προτείνουν ένα νέο τρόπο διδακτικής εργασίας, που είναι περισσότερο σύγχρονος, δημιουργικός, συνεργατικός και αποτελεσματικός, απελευθερώνοντας τον εκπαιδευτικό αλλά και τον μαθητή από τις δεσμεύσεις του γνωσιοκεντρικού διδακτισμού. Επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό της πορείας διδασκαλίας-μάθησης, καθώς επίσης την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών μέσων και υλικών, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις ικανότητες και δεξιότητες όλων των μαθητών. Τέλος, τα νέα ΠΣ και οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά συνυπολογίζουν τα νέα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα, προάγοντας σε θεμιτό βαθμό τη διαπολιτισμικότητα και τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα.

Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (Διαδραστικά βιβλία), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στα σχολεία και στους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο 2017 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Πηγή: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika

Ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης του Έργου της
 Επιμόρφωσης στα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά
                                        
                                                                                                    
                                                                                                            Αθήνα 1-12-2016       
                                                                                                                               
Ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου


Υλικό εικόνων και μουσικής στα νέα Προγράμματα Σπουδών
στα Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του εικαστικού και μουσικού υποστηρικτικού υλικού σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου στην ειδική εφαρμογή «Υλικό Εικόνων & Μουσικής στα Θρησκευτικά» του ιστότοπου του ΙΕΠ για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά (iep.edu.gr/thriskeftika/).Νέα αναθεώρηση του Οδηγού Εκπαιδευτικού και του προτεινόμενου
διδακτικού υλικού στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου


Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τη βελτίωση των προτεινόμενων διδακτικών υλικών που είναι αναρτημένα στον ίδιο ιστότοπο, οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς αναθεώρησαν και βελτίωσαν τον Οδηγό Εκπαιδευτικού καθώς και τα συνδεόμενα με τον Οδηγό προτεινόμενα κείμενα όλων των τάξεων του Λυκείου.

Πηγή: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Έρικ Μεταξά "Μπονχέφερ-ο θεολόγος που εναντιώθηκε στον Χίτλερ".


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εκδόσεις Εν πλω έχουν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά
να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Έρικ Μεταξά

"Μπονχέφερ-ο θεολόγος που εναντιώθηκε στον Χίτλερ".

την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 7:00μμ
στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων (Χαρ.Τρικούπη 6-10, Εμπορικό κέντρο Αtrium)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος
Jeffrey Baldwin, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου
Στέφανος Καβαλλιεράκης• Ιστορικός, Δρ. Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου
και ο συγγραφέας 

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Λονδίνο, 27 Ιουλίου 1945. Η ειρήνη είχε επιτέλους επιστρέψει στην Ευρώπη. Το διεστραμμένο πρόσωπο της ηπείρου, που είχε αρχίσει να γίνεται οικείο, είχε πλέον εκδιωχθεί. Είχαν ήδη περάσει δύο μήνες από τη λήξη του πολέμου. Ο αρχιναζί τύραννος πήρε ο ίδιος τη ζωή του στα χέρια του, αυτοκτονώντας σ’ ένα τσιμεντένιο καταφύγιο κάτω από τα ερείπια της πρωτεύουσάς του, και οι Σύμμαχοι ανακηρύχθηκαν νικητές.
Eκείνη τη μέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στο Μπρόμπτον του Λονδίνου, λάμβανε χώρα μια τελετή μνήμης, ακατανόητη σε κάποιους. Για πολλούς άλλους, ήταν αηδιαστική και ενοχλητική, ιδιαίτερα για κείνους που είχαν χάσει αγαπημένα πρόσωπα στον πόλεμο. Η επιμνημόσυνη δέηση που τελούνταν εκείνη τη μέρα σε βρετανικό έδαφος και μεταδιδόταν από το BBC, ήταν για ένα Γερμανό που πέθανε τρεις μήνες νωρίτερα. Η είδηση του θανάτου του ξεπρόβαλε τόσο αργά μέσα από τον κουρνιαχτό του πολέμου, που μόλις πρόσφατα την πληροφορήθηκαν οι φίλοι και η οικογένειά του. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήξεραν τίποτα. Όμως εδώ στο Λονδίνο είχαν μαζευτεί εκείνοι οι λίγοι που γνώριζαν.
Ο άνθρωπος που πέθανε ήταν αρραβωνιασμένος και επρόκειτο να παντρευτεί. Ήταν θεολόγος. Και εκτελέστηκε εξαιτίας του ρόλου του στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Χίτλερ.
Αυτή είναι η ιστορία του.

Ο συγγραφέας
Ο Έρικ Μεταξάς γεννήθηκε το 1963 στην Αστόρια της Νέας Υόρκη από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Τα βιβλία του έχουν σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις της λίστας των New York Times και έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες. Κάθε χρόνο παρακολουθούν τις ομιλίες του δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ιδρυτής και οικοδεσπότης του Socrates in the City, της σειράς συζητήσεων πάνω «στη ζωή, τον Θεό και άλλα μικρά ζητήματα», στις οποίες έχουν συμμετάσχει γνωστές προσωπικότητες από όλους τους χώρους.

Έχουν γράψει για το βιβλίο:

«Η διαδρομή της ζωής του Γερμανού θεολόγου Μπονχέφερ είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που σε γοητεύει από τις πρώτες γραμμές. Κλείνοντας τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου ένιωσα μια μεγάλη ευχαρίστηση. Έτσι, το τοποθέτησα στην πιο περίοπτη θέση της βιβλιοθήκης μου. Στο ράφι των αγαπημένων μου βιβλίων. Διβάστε το». (Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, diastixo.gr).

Εκδόσεις εν πλω, Βιβλιοπωλείο
Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Εμπορικό Κέντρο Atrium, Αθήνα
E: info@enploeditions.gr, Τ: 211 11 98 900-901

Δια-θρησκειακή Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Δια-θρησκειακή Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης
με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Στις 27 Ιουνίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου του Antonio Tajani, διοργάνωσε συνάντηση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης – Προβληματισμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025», στην οποία έλαβαν μέρος εκπροσώποι από τις χριστιανικές, ιουδαϊκές και ισλαμικές κοινότητες της Ευρώπης. Η υψηλού επιπέδου αυτή συνάντηση υπήρξε απόρροια των πρόσφατων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περαιτέρω προώθηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών καθώς και της Λευκής Βίβλου που εκδόθηκε το 2017 για το μέλλον της Ευρώπης
Όσον αφορά στις Εκκλησίες της Ευρώπης, αυτές έχουν ιδιαίτερα εμπλακεί στη σχετική συζήτηση, όπως είναι φανερό και από την Ανοικτή Επιστολή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK) με τίτλο «What future for Europe?» αλλά και την επικείμενη συνάντηση της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων της Ευρώπης στο Βατικανό με θέμα «(Re)Thinking Europe».
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, υπεύθυνοι για τον διάλογο με τις διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Mairead McGuiness σχολίασαν τη στάση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο μέλλον της σε αβέβαιους και άστατους καιρούς, κάνοντας λόγο για τον ρόλο των θρησκευτικών κοινοτήτων στην περαιτέρω εμπέδωση της ενότητας μεταξύ των λαών της Ευρώπης, ενώ ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans υπογράμμισε τον ευρύτερο και όχι μόνο οικονομικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ, ανέφερε, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεννόησης μέσω της ακρόασης ανθρώπων με τους οποίους συμφωνείτε καθώς επίσης και με εκείνους με τους οποίους διαφωνείτε.
Στις δυο στρογγυλές τράπεζες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω συνάτησης, εκπρόσωποι θρησκευτικών παραδόσεων συζήτησαν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αρχιεπίσκοπος Jean-Claude Hollerich, Πριμάτος της Καθολικής Εκκλησίας του Λουξεμβούργου, υπεραμύνθηκε ενός νέου οράματος για την Ευρώπη και τόνισε ότι η πλήρης δυναμική των συνθηκών θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού του νέου ευρωπαϊκού ονείρου.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) Επίσκοπος Christopher Hill μίλησε για την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, γεγονός που θα βοηθήσει στην υπέρβαση της απογοήτευσης που κυριαρχεί απέναντι στην Ευρώπη τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ των Εκκλησιών.
Μέσα από την ποικιλομορφία των χριστιανικών και ευρύτερα των θρησκευτικών παραδόσεων, των ακαδημαϊκών και των εκπροσώπων της ΕΕ που παραυρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε ότι η συμβολή των θρησκειών είναι απαραίτητη στην εμφύσηση μιας «ψυχής για την Ευρώπη», καθώς και στην προοπτική μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία συνδέουν δεσμοί δυνατότεροι από αυτούς της πολιτικής και της οικονομίας.
Μεταξύ των εκπροσώπων των θρησκευτικών παραδόσεων που έλαβαν μέρος στη συνάντηση ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Jean-Claude Hollerich, Πριμάτος των Καθολικών στο Λουξεμβούργο, η Επίσκοπος Irja Askola, Επίσκοπος του Ελσινκίου της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φιλανδίας, ο κ. Albert Guigui, Αρχιραβίννος των Βρυξελλών, Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ραβίννων, ο Επίσκοπος Christopher Hill, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Εκκλησία της Αγγλίας), ο κ. Khalid Hajji, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Μαροκινών Ουλεμά και πρόεδρος του Φόρουμ των Βρυξελλών «Wisdom and World Peace», και ο Επίσκοπος Tamas Fabiny, της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας στην Ουγγαρία. Εκ μέρους των Ορθοδόξων μίλησε ο Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ο Δρ. Καλαϊτζίδης στη σύντομη παρέμβασή του επεχείρησε μια σύντομη αποτίμηση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας την ανάγκη η τελευταία να κατανοηθεί πέρα από την κυρίαρχη θεώρησή της ως πρωταρχικά οικονομικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οι κοινές αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη, οι οποίες και ανάγονται στη χριστιανική πολιτισμική κληρονομιά, οφείλουν να επανέλθουν στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση. Στην ομιλία του ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της αλληλεγγύης ως βιβλικής κατηγορίας, η οποία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνική συνύπαρξη των ευρωπαίων πολιτών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «δεν μπορεί να υπάρξει κανένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης, αν δεν προηγηθεί μια σε βάθος συζήτηση για τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε δείτε στο επίσημο δελτίο τύπου της ΚΕΚ από όπου και ελήφθησαν πληροφορίες για το παρόν ενημερωτικό σημείωμα.

Για να διαβάσετε την παρέβαση του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (στα αγγλικά), πατήστε εδώ

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 88ος, τεῦχος 1ο, Ἰανουάριος–Μάρτιος 2017)


Χαράλαμπος Ατματζίδης, Οι όροι «αὐτάρκεια» και «αὐτάρκης» στην παύλεια θεολογία και την ελληνική φιλοσοφία

Η ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ στην Ι.Μ. Βλατάδων για τον εορτασμό του Αποστόλου Παύλου

Θεοφιλέστατε,

κύριε Διευθυντά του Ιδρύματος,

κυρίες και κύριοι

Για μια ακόμη φορά συναχθήκαμε στον φιλόξενο αυτόν χώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας για να τιμήσουμε τoν «τρισμέγιστο φωστήρα» απόστολο Παύλο. Ήδη κατά τον εσπερινό και την θεία λειτουργία η κοινότητα των πιστών αναγνώρισε και τίμησε την προσφορά του Σαούλ του «θείου αυτού σαγηνευτή των εθνών». Σε μας απομένει να επισημάνουμε λίγα ακόμη για τον Παύλο, ψήγματα, αφιερωμένα στον μεγάλο απόστολο, ψήγματα, που συμπυκνωμένα περιέχονται στις εκφράσεις του απολυτίκιου του αγίου που μόλις ψάλαμε, και τα οποία περιγράφουν τον Σαύλο ως τον «Αθηναίων διδάσκαλο» και της «Οικουμένης αγλάισμα».

Γιατί όμως «Αθηναίων διδάσκαλο», αφού γνωρίζουμε από την περιγραφή του Λουκά ότι ο Παύλος μόνον ειρωνικά σχόλια απεκόμισε από τους φιλοσοφημένους Αθηναίους, όταν μίλησε σε αυτούς; Και γιατί «οικουμένης αγλάισμα», αφού πολλοί παραδοσιακοί χριστιανοί, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, θεωρούν τον Παύλο ως τον νευρωτικό «new born christian», για να χρησιμοποιήσω σύγχρονη ορολογία, ο οποίος αποκηρύσσει μετά βδελυγμίας την παλιά του πίστη και αγωνίζεται με αντιεβραϊκό μένος, ως ένα είδος «Νενέκου», να στεριώσει τη νέα πίστη, τη μοναδική πίστη, την αλάνθαστη πίστη, την μη έχουσα ίχνος από τα ιουδαϊκά ψεγάδια της πατρογονικής του θρησκείας;

Φοβούμαι ή μάλλον είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι παραπάνω φωτογράφισαν τον Παύλο με ευρυγώνιο φακό και τον παρουσίασαν παραμορφωμένο.

Αντίθετα, η σύγχρονη έρευνα έδειξε πώς ο απόστολος Παύλος είναι και φιλοσοφημένος νους και οικουμενικός άνδρας. Φυτεύει την χριστιανική δοξασία στο πολιτισμικό περιβάλλον της εποχής του και την ενδυναμώνει με την φιλοσοφική καβαλίνα του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αυτό φαίνεται όταν διαβάζουμε τόσο τις δικές του επιστολές όσο και τις επιστολές εκείνες που έγραψαν αργότερα οι μαθητές του στην Έφεσο, στο μεγάλο αυτό εργαστήρι του χριστιανισμού του πρώτου και του δεύτερου μ.Χ. αιώνα.

Αγαπητές και αγαπητοί μου,

δεν σκοπεύω να σας κουράσω. Ζητώ μόνον την υπομονή σας να σας δείξω με ένα παράδειγμα την αλήθεια των όσων παραπάνω υποστήριξα. Αναφέρομαι στην φιλοσοφική έννοια της «αυτάρκειας» και στο επίθετο «αυτάρκης», που είναι λέξεις κεντρικής σημασίας για τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που τότε κυριαρχούσε στον μεσογειακό χώρο, στον χώρο δηλαδή που μεγάλωσε και ανδρώθηκε και ο Σαούλ και οι συμπατριώτες του Ιουδαίοι.

Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι ότι η έννοια «αυτάρκεια» και το επίθετο «αυτάρκης» απαντούν στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, μόνον στα βιβλία της λεγόμενης σοφιολογικής γραμματείας[1]. Αντίθετα και οι δύο παραπάνω λέξεις χρησιμοποιούνται υπερβαλλόντως από τον μεγάλο Ιουδαίο θεολόγο και φιλόσοφο, τον Φίλωνα από την Αλεξάνδρεια, τον άνδρα που τόσο επηρέασε την δική μας Πατερική Θεολογία.

Τα παραπάνω, δείχνουν την πνευματική οικειότητα των ελληνιστών Ιουδαίων προς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, οικειότητα που συνεχίζει να συντηρεί και ο χριστιανός πλέον Παύλος. Ως μέλος του πρώτου χριστιανισμού, ο Σαούλ ήλθε σ’ επαφή με τους πολιτισμούς της περιοχής και ανάπτυξε με αυτούς μια πολυδιάστατη επικοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας προσέλαβε και ενσωμάτωσε θύραθεν αρχές και αξίες. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Εμείς θα εξετάσουμε σήμερα πώς μέσω του αποστόλου των εθνών η αντίληψη περί αυτάρκειας της ελληνορωμαϊκής φιλοσοφίας επηρέασε τις αντιλήψεις των πρώτων χριστιανών.

Πριν όμως προχωρήσουμε στο καθεαυτό θέμα μας, λίγα λόγια για τον πολιτισμό και τον ορισμό του. Δύσκολο εγχείρημα, όταν μάλιστα αυτό επιχειρείται από έναν μη ειδικό. Γι’ αυτό καταφεύγω σε έναν από τους πολλούς διατυπωμένους ορισμούς, που οριοθετεί τον πολιτισμό ως το «το ενοποιημένο σύνολο συστημάτων, τα οποία εμπεριέχουν από τη μια μεριά συγκεκριμένες ιδέες, αισθήματα και αξίες και από την άλλη τα πρότυπα και τα παράγωγα αυτών των ιδεών, συναισθημάτων και αξιών»[2].

Εξειδικεύοντας τον παραπάνω γενικό ορισμό διαπιστώνουμε τη συνθετότητα που διακρίνει το μεσογειακό πολιτισμό[3], στο πλαίσιο του οποίου συντελείται μια κοσμογονική διασταύρωση πολλών διαφορετικών και πολλές φορές ετερόκλητων επιμέρους πολιτισμικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανικών. Έτσι ο πρώτος χριστιανισμός, καθώς συνδέεται με τον πολιτισμό της Μεσογείου, αγγίζει πολλές από τις επιμέρους πλευρές του. Αντίστοιχα, ο μεσογειακός πολιτισμός καθώς τέμνεται με τον πρώτο χριστιανισμό, επηρεάζει με τη σειρά του τις ιδέες και τις συνήθειες των πρώτων χριστιανών. Έτσι, αρχίζει και διαμορφώνεται ένας νέος πολιτισμός, ο χριστιανικός.

Για περισσότερα στο:  ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΚΑΙΡΟΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Χολαργός 5-7-2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από την αποστολή σχετικού υπομνήματος, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με τις θέσεις του Συνδέσμου μας για θέματα που αφορούν στον κλάδο των θεολόγων  εκπαιδευτικών, κλιμάκιο του Δ.Σ. αποτελούμενο από τους: Δημήτριο Μόσχο (Πρόεδρο), Γρηγόρη Μαυροκωστίδη (Αντιπρόεδρο), Γεώργιο Παπαδόπουλο (Γ. Γραμματέα) και Αντώνη Παναγάκη (Ταμία) συναντήθηκε τη Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης το μέλος του Συνδέσμου μας κ. Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης (επικ. Καθηγητής, της Διδακτικής των Θρησκευτικών, Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ), ο Σύμβουλος του Υπουργείου κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου καθώς και ο Γ. Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής. Στη μακρά και γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε, μετά από σύντομη παρουσίαση του ιστορικού ίδρυσης του Συνδέσμου μας, αναπτύχθηκαν με τη σειρά όλα τα θέματα, που σημειώνονται στο υπόμνημα και τα οποία είχε ιδιαιτέρως επισημάνει και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πιο συγκεκριμένα:
1.       Στο θέμα των σχεδιαζόμενων αλλαγών στη φυσιογνωμία και στο περιεχόμενο σπουδών της λυκειακής βαθμίδας, υπογραμμίστηκε με έμφαση πως είναι καθόλα απαραίτητη η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών (δηλαδή υποχρεωτικότητα και ωράριο) καθώς από παιδαγωγική άποψη η ηλικιακή περίοδος της μέσης εφηβείας έχει ανάγκη περισσότερο ίσως από κάθε άλλη, την προσφερόμενη με την κατάλληλη μέθοδο θρησκευτική αγωγή. Συζητήθηκε επίσης διεξοδικά και το θέμα των ωρών του μαθήματος στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς η μείωσή τους δυσχεραίνει σημαντικά  τόσο την κάλυψη της διδακτέας ύλης όσο και την αποτελεσματική  εφαρμογή του νέου ΠΣ, αφού αυτή απαιτεί δίωρο διδασκαλίας.
2.       Η αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα αλλά και πρωτεύοντα ιδρυτικό λόγο του Συνδέσμου μας, ήταν φυσικά -και λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας- κεντρικό θέμα στη συζήτηση. Η αίσια εξέλιξη του διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας, που οδήγησε στη δημοσίευση νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 2104/19-6-2017 και 2105/19-6-2017) σε αντικατάσταση των προηγούμενων, αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς και ευμενούς σχολιασμού από το σύνολο των συμμετεχόντων στη συνάντηση. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας τόνισαν, ωστόσο, πως η επιτυχής πορεία του εγχειρήματος δεν εξαρτάται μόνο από το νομοθετικό πλαίσιο, το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, τον σχεδιασμό μιας επαρκούς και έγκαιρης επιμόρφωσης ή τη συμβολή του εκπαιδευτικού της τάξης. Η επιτυχής πορεία του εγχειρήματος εξαρτάται από την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και από την αποφυγή ανακοινώσεων (όπως η από 29/6/2017 του ΙΕΠ) και παρεμβάσεων που δημιουργούν σύγχυση όσον αφορά τις πραγματικές διαστάσεις του διεξαχθέντος διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας καθώς και τις προθέσεις της πολιτείας για τη θέση και τη φυσιογνωμία του μαθήματος.
3.       Ως εξαιρετικά κρίσιμοι όροι για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ΠΣ, τονίστηκε ιδιαίτερα πως εκτός από τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος  και του υφιστάμενου ωραρίου, την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με θεολόγους εκπαιδευτικούς (που οδήγησε σε διατύπωση γόνιμων επιχειρημάτων για ικανοποιητικό αριθμό διορισμών), την επανάληψη της επιμόρφωσης, είναι και η αλλαγή πολιτικής του Υπουργείου στο θέμα των αναθέσεων. Η επιχειρηματολογία του Συνδέσμου, για το θέμα της γ΄ ανάθεσης του μαθήματος των Θρησκευτικών στους εκπαιδευτικούς ΠΕ02, φάνηκε πως μπορεί να οδηγήσει σε θετικές, για τον κλάδο μας εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, ζητήθηκε η διευκόλυνση των Σχολικών Συμβούλων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για να διοργανώσουν περισσότερες επιμορφωτικές συναντήσεις με τους δασκάλους ευθύνης τους για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών.
4.       Στο θέμα του καθεστώτος των απαλλαγών και του νομικού τους πλαισίου ο κ. Υπουργός παρακολούθησε με  ενδιαφέρον τις θέσεις του Συνδέσμου μας, που άλλωστε εκτίθενται και στο υποβληθέν υπόμνημα, γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση  για την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Υπουργείου για την οριστική διευθέτησή του, καθώς μάλιστα η ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική συνηγορούν υπέρ μιας μόνιμης και ισορροπημένης λύσης.
5.       Ο Σύνδεσμός μας  εξέθεσε, τέλος, τις θέσεις του για την οριστική τακτοποίηση μιας ακόμη πτυχής του σχολικού βίου που σχετίζεται έμμεσα με τον θεολογικό χώρο και γίνεται συχνά, τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο διαφορετικών όσο και  αντιφατικών προσεγγίσεων, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και από την πλευρά της Εκκλησίας. Η εορτή προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών λόγω μιας αόριστης ή και παρωχημένης νομοθετικής αντίληψης, δημιουργεί, ως μη όφειλε, αιτίες αντιπαραθέσεων ενίοτε και συγκρούσεων. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σωστή οριοθέτησή της, εκ μέρους του υπουργείου, συνιστά μια ακόμη αισιόδοξη προοπτική, γεγονός που προστίθεται στα τελικά θετικά συμπεράσματα από τη μακρά και εποικοδομητική συνεργασία των μελών του Δ.Σ με τον Υπουργό Παιδείας.  


                                                                   Από το Δ.Σ