Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη Υποτροφίας του Ιδρύματος "Αρτος Ζωής"

 
Προκήρυξη Υποτροφίας

Το Θρησκευτικό, Εκπαιδευτικό και Φιλανθρωπικό Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» προκηρύσσει μία (1) υποτροφία, εις μνήμην Σάββα Αγουρίδη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2012 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών, για διδακτορικές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ:
 • Έλληνες υπήκοοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή σε Θεολογική Σχολή πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 • Αλλοδαποί που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
 1. Αίτηση για τη λήψη υποτροφίας στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών από το Ίδρυμα «Άρτος Ζωής».
 2. Πλάνο εργασιών για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 3. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, όπου θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει και τα αντίστοιχα διπλώματα που έχει λάβει, η γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία βασικών σπουδών.
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον τελικό βαθμό.
 6. Αντίγραφο της εργασίας που υποβλήθηκε για τη λήψη του Μεταπτυχιακού διπλώματος.
 7. Τρεις συστατικές επιστολές εκ των οποίων οι δύο από Καθηγητές του Τμήματος του Πανεπιστημίου όπου ο υποψήφιος θα εκπονήσει τη διατριβή του / ή από καθηγητές του Πανεπιστημίου από όπου ο υποψήφιος διδάκτωρ έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / ή από καθηγητές του Πανεπιστημίου από όπου ο υποψήφιος έλαβε το βασικό του πτυχίο.
 8. Βεβαίωση εγγραφής στο διδακτορικό και ορισμού του θέματος από την τριμελή επιτροπή.
 9. Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 10. Αντίγραφο ατομικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε:
 • Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση artos@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Ταχυδρομικώς με αποστολή των εντύπων στο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής», Μπουμπουλίνας 28, 106 82 Αθήνα, με την ένδειξη «Αίτηση για υποτροφία».
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 • Τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται κατάλογος των δημοσιεύσεων με σύντομες περιλήψεις τους.
 • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
 • Τις αιτήσεις θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει επ’ αυτών κατά την ελεύθερη κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο και θα παρακολουθεί την πρόοδο της διατριβής.
 • Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 600 ευρώ και θα αφορά χρονικό διάστημα έως 36 μήνες.
 • Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να καλέσει τον υποψήφιο διδάκτορα σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 το αργότερο.

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Όταν η Πόλη «Λογομαχούσε» για το γλωσσικό ζήτημα, του Μ.Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

Σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί Νεοέλληνες έχουν ακόμη μια συγκεχυμένη ιδέα περί του τι ακριβώς σημαίνει «Πολίτικη Ρωμηοσύνη», και ουκ ολίγοι από αυτούς δεν ξέρουν καν από πού κρατά η ρίζα των Ρωμηών και διερωτώνται αν στη Βασιλεύουσα οι Λειτουργίες μας τελούνται στην Τουρκική γλώσσα (!), ένα πολύτιμο βιβλίο έρχεται να μας δώσει μια εξαίρετη μαρτυρία όσον αφορά στην δημιουργικότητα των Ελλήνων της Πόλης και την ανεκτίμητη συμβολή τους στην άνθιση της παιδείας, της διανόησης και των ελληνικών γραμμάτων, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και πέραν αυτής. Ο λόγος, για την Διδακτορική Διατριβή της κυρίας Κορνηλίας Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, Φιλολόγου καθηγήτριας του Ζαππείου, που τιτλοφορείται «Το Ζήτημα της Γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη: Λόγος και Αντίλογος στην Εφημερίδα ʺΟ Ταχυδρόμοςʺ, (1898-1908)», και η οποία εξεδόθη πρόσφατα στην Αθήνα από τις «Εκδόσεις Τσουκάτου».

Το βιβλίο είναι καρπός δεκάχρονης υπομονετικής έρευνας της συγγραφέως στις βιβλιοθήκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ζαππείου Σχολής, αναδήφισης σε πάμπολλα βιβλία και εξειδικευμένες μελέτες και στη συνέχεια, επεξεργασίας του αποδελτιωμένου υλικού και σύνταξης της Διατριβής υπό την εποπτεία του καθηγητού Χρήστου Τζήκα τού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αναγορεύθηκε Διδάκτωρ το 2008.

Παρά τον τίτλο που φέρει, ο κομψός και πολυσέλιδος αυτός τόμος (622 σελ.), δεν ασχολείται αποκλειστικά με το γλωσσικό ζήτημα και την οξεία αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ δημοτικιστών και υπερμάχων της καθαρεύουσας έπειτα από την δημοσίευση το 1899 στον «Ταχυδρόμο» ενός διηγήματος της πρωτοπόρου του δημοτικισμού στην Πόλη Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, που έφερε τον τίτλο «Αρετή και Κακία», και το οποίο ήταν γραμμένο στη, χυδαία θεωρούμενη τότε, δημοτική γλώσσα.
Στα δύο πρώτα κεφάλαια του πρώτου μέρους τού βιβλίου, η συγγραφεύς κάμει, δίκην εισαγωγής στο κύριο θέμα, μια συνοπτική ιστορική αναφορά στην πληθυσμιακή, κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Ρωμηών˙ στις σχέσεις τους με τις Οθωμανικές Αρχές έπειτα από τις Μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) του Σουλτάνου Αμπντουλμετζίτ, οι οποίες είχαν ανοίξει το δρόμο προς την δραστηριοποίηση της Ομογένειας στον ζωτικό τομέα της εκπαίδευσης˙ στην εθναρχική ιδιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον ρόλο που διεδραμάτιζε αυτό στην προώθηση της Παιδείας˙ στην φιλολογική, εκπαιδευτική, λαογραφική και επιστημονική δραστηριότητα του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου˙ στον πληθωρικό και πολιτικοποιημένο Ομογενειακό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο˙ και τέλος, στην γενικώτερη πνευματική κινητικότητα της Πόλης, έτσι όπως αναπτυσσόταν αυτή σε διάφορες «απογευματινές συναντήσεις» λογίων και διανοουμένων, καθώς και στα «φιλολογικά σαλόνια» καινοτόμων γυναικών, όπως εκείνο της Σοφίας Σπανούδη, με «μπροστάρισσα» την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, το καύχημα αυτό του Πικριδίου (Χάσκιοϊ), και «πρώτη ίσως και καλλίτερη Ελληνίδα διηγηματογράφο τής εποχής της», καθώς την χαρακτηρίζει η συντοπίτισσά της συγγραφεύς. Με τον τρόπο αυτό η κυρία Τσεβίκ, χαράσσει το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ξέσπασε αυτή η οξεία μεν, αλλά λίαν ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση μεταξύ «καθαρολόγων» και «δημοτικιστών» γύρω από το γλωσσικό ζήτημα.

Το θέμα τούτο αναπτύσσεται λεπτομερώς στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους τού βιβλίου, με βάση την αρθρογραφία των διισταμένων (συνολικά 73 κείμενα), η οποία είχε δημοσιευθεί στον «Ταχυδρόμο» μεταξύ των ετών 1899 και 1908. Εδώ, η συγγραφεύς αναλύει εξονυχιστικά τις θέσεις των τε δημοτικιστών, μεταξύ των οποίων διακρίνονται, κυρίως, οι Νίκος και Φώτης Φωτιάδης, και των αμυντόρων της καθαρεύουσας, τους οποίους ευνοούσε τόσο η Φαναριωτική «ελίτ», που ήταν αρνητική «απέναντι σε κάθε είδους λαϊκότροπης κουλτούρας», όσο και το εκ φύσεως συντηρητικό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συναφώς, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μεικτό Συμβούλιο του Πατριαρχείου συχνά καλούσε σε απολογία τους δημοτικιστές εκείνους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατηγορούνταν ως «μαλλιαροί», ενώ ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄, με μια Εγκύκλιό του το 1911, τασσόταν υπέρ της προστασίας της καθαρεύουσας από οποιαδήποτε «μαλλιαρική και χυδαϊστική» επιρροή. Έστω και αν αργότερα υποχωρούσε και προέτρεπε τους ερίζοντες να ειρηνεύσουν μπροστά στην ανάγκη εθνικής επιβίωσης του ποιμνίου του.

Ωστόσο, το βιβλίο δεν αρκείται απλώς στην ανάλυση των συγκρουόμενων θέσεων των λογομαχούντων. Ταυτόχρονα αναφέρεται και στην ανέλιξη της γλώσσας στην Ελλάδα και την Πόλη, τονίζοντας πως την εποχή εκείνη, «αν στον ελλαδικό χώρο ο αγώνας για τη γλώσσα εξελίσσεται σε αγώνα κοινωνικό», στην Πόλη εκδηλώνεται ως «αγώνας επιβίωσης της ομιλούμενης γλώσσας και της εθνικής υπόστασης της ρωμέϊκης κοινωνίας».

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου δημοσιεύονται τα προαναφερθέντα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, 73 κείμενα του «Ταχυδρόμου» (που είναι σήμερα δυσεύρετος), τα οποία εκτός του ότι εκφράζουν διάφορες απόψεις γύρω από την Παιδεία και το γλωσσικό ζήτημα, παρέχουν και μια γενική εικόνα του πολιτικο-κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζούσε την εποχή εκείνη η Ομογένεια της Πόλης.

Τέλος, σ΄ένα ολιγοσέλιδο παράρτημα δημοσιεύεται ένα σύντομο κείμενο του Καβάφη σχετικά με τη «ζωντανή ελληνική γλώσσα», όπως και ένας ανέκδοτος λόγος που είχε εκφωνηθεί από τον Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο Β΄ το 1999 στον Πατριαρχικό Ναό κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών, όπου εθίγετο το γλωσσικό ζήτημα και το καίριο για την Πόλη πρόβλημα της Παιδείας. Λόγος ο οποίος, κατά την εκτίμηση της συγγραφέως αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, «αναθεώρηση της προσέγγισης της Εκκλησίας στο γλωσσικό ζήτημα» και αναγνώριση εκ μέρους του Πατριαρχείου, της γλωσσικής πραγματικότητας στην Πόλη, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή προϊόντος του χρόνου.

Με το βιβλίο της αυτό, γραμμένο με πολύ κόπο, με άπειρο σεβασμό και θαυμασμό προς τις σπάνιες εκείνες μορφές ανδρών και γυναικών της Πολίτικης διανόησης, (κυρίως προς την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, την οποία τιμά ιδιαίτερα αναρτώντας την φωτογραφία της στο εξώφυλλο), και με μια βαθειά αγάπη πρός την Παιδεία και τα Γράμματα, η Δρ Κορνηλία Τσεβίκ έρχεται να υπενθυμίσει στους μη ειδότας το τι ακριβώς ήταν κάποτε η Πολίτικη Ρωμηοσύνη. Αλλά το βιβλίο της κομίζει ταυτόχρονα και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Ότι το Ομογενές στοιχείο της Πόλης «δεν έσβυσε», καθώς πολλοί νομίζουν, αλλά συνεχίζει να ζει. Ότι και σε δίσεκτους ακόμη χρόνους αντέχει. Και ότι παρά τις δυσμενείς συγκυρίες που δυσχεραίνουν την ζωή του, τούτο εξακολουθεί να παράγει, να δίνει το «παρών» και να παρέχει την μαρτυρία του.

Γι΄αυτό και της οφείλονται χάριτες.

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9609

Έφυγε από κοντά μας ο Ιστορικός της Εκπαίδευσης Αλέξης Δημαράς

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Χάλκη Πριγκηποννήσων
Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
 
Με τις επισημάνσεις του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, εμπνευστή της θεολογίας του περιβάλλοντος και γνωστού ανά τον κόσμο για τα περίφημα σχετικά θεολογικά κείμενά του (το βιβλίο του Η κτίση ως ευχαριστία έχει τεράστια διάδοση), ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι εργασίες του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Χάλκης, με θέμα «Παγκόσμια Ευθύνη και Περιβαλλοντική Αειφορία», που διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Southern New Hamphshire.
«H άκρατη λατρεία της τεχνολογίας μας τυφλώνει, ως προς τα καταστροφικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για την οικολογία» σημείωσε ο Μητροπολίτης Περγάμου αναφερόμενος με κριτική διάθεση στην κυριαρχία της τεχνολογίας η οποία, όπως είπε, αποπροσωποποιεί την ανθρώπινη επικοινωνία δεδομένου ότι παρακάμπτει τη διαμεσολάβηση του ανθρώπινου σώματος και της χρονικότητάς του. «Χωρίς να αγγίζουμε τον άλλο έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μένουμε σε επαφή μαζί του», τόνισε ο Περγάμου Ιωάννης ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι «Εκκλησία δεν μπορεί παρά να ανήκει στη ριζοσπαστική οικολογία».
Στην ομιλία του, που έγινε στην αγγλική γλώσσα, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης έκανε μια ιστορική αναδρομή στις οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου – στις οποίες ανήκει και το Συνέδριο της Χάλκης – και επισήμανε πως η Εκκλησία, στο πλαίσιο της Πατερικής Διδασκαλίας, πρέπει να δώσει έμφαση στις εξής τέσσερεις αρχές:
Α. Η σημασία του ανθρώπινου σώματος (τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα αλλά είναι το σώμα του).
Β. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης ούτε οικονόμος της κτίσεως αλλά ιερέας της, καθότι καθήκον του είναι να την αναφέρει στον Δημιουργό της.
Γ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την κτίση σαν πηγή ενέργειας μετατρέποντας την έτσι σε αντικείμενο,
Δ. Η έννοια της αμαρτίας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει κάθε καταστροφή κατά της Κτίσης.

Δελτίο Τύπου για την εκπαιδευτική δράση «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση για την εκπαιδευτική δράση «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ξεκινούν την υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης που φέρει τον τίτλο: «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα». Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και διεξάγεται ετησίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το 2004
Πρόκειται για μια σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο θέμα της βίας των κρατών, καθώς και στην ενεργοποίηση των νέων πολιτών για τη διασφάλιση της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.
Οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, όπως και οι Αρμένιοι Έλληνες πολίτες, αποτέλεσαν και οι ίδιοι θύματα γενοκτονίας στη Μικρά Ασία και τον Πόντο, γεγονός που στοιχειοθετεί έναν επιπρόσθετο λόγο ευαισθητοποίησής μας απέναντι σε κάθε είδους ρατσισμό, μισαλλοδοξία και δαιμονοποίηση της διαφορετικότητας, τάσεις που φαίνεται να ενισχύονται στη χώρα μας.
Τα σεμινάρια προβλέπεται να γίνουν το Φθινόπωρο του 2012 και οι πόλεις διεξαγωγής τους προκρίνονται με γνώμονα την ύπαρξη εβραϊκών κοινοτήτων και τη δυνατότητα συμμετοχής επιβιωσάντων από το Ολοκαύτωμα. Οι πρώτες πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια είναι ο Βόλος και τα Ιωάννινα.
Στα Ιωάννινα επιβιώνει μια από τις παλαιότερες αμιγώς ρωμανιώτικες εβραϊκές κοινότητες της πατρίδας μας (8ο μ.Χ αι). Η ρωμανιώτικη ελληνοεβραϊκή παράδοση είναι η αρχαιότερη της Ευρώπης, σύμφωνα με αρχαιολογικά κατάλοιπα του 3ου αι π.Χ. Η καθομιλουμένη της ήταν η Ελληνική, γεγονός που αποτελεί απτή απόδειξη των πανάρχαιων δεσμών μεταξύ του Ελληνισμού και του Εβραϊσμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο Γιαννιώτες Εβραίοι έπεσαν στη Μάχη του Σαγγάριου κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και άλλοι τρεις στο Αλβανικό Μέτωπο. Κατά το Ολοκαύτωμα, η κοινότητα δέχθηκε καίριο πλήγμα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού οδηγήθηκε στο Άουσβιτς.
Η Εβραϊκή κοινότητα Βόλου ανήκει στις κοινότητες που υπέφεραν πολύ λιγότερο από τη ναζιστική κατοχή χάρη στη στήριξη των Χριστιανών συμπολιτών τους και ιδιαίτερα της τοπικής Εκκλησίας. Στην Κατοχή, πολλοί από τους Βολιώτες Εβραίους συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση.
Για την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων η πραγματοποίηση του σεμιναρίου «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα» έχει μια ξεχωριστή αξία και σημασία, δεδομένης της εμφάνισης ομάδων και ατόμων που, χρησιμοποιώντας κυρίως το διαδίκτυο, διασπείρουν στις εφηβικές ψυχές, σειρά ψευδών πληροφοριών, προσπαθώντας μέσα από την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος να μετατρέψουν τις θρησκευτικές διαφορές από πλούτο της ελληνικής κοινωνίας σε αιτία μίσους, αντιπαραθέσεων και βίας.

Ο Κων. Αρβανιτόπουλος νέος υπουργός Παιδείας

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Κων/νος Αρβανιτόπουλος, αναλαμβάνει νέος Υπουργός Παιδείας στη κυβέρνηση συνεργασίας (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ- ΔΗ. ΜΑΡ.) του Αντώνη Σαμαρά.
Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1960 και αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά το 1977. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, απ’ όπου αποφοίτησε το 1982, και συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική (MA 1985 και PhD 1989, School of International Service Πανεπιστημίου American).
Από το 1987 μέχρι το 1989 δίδαξε ως Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων και Συγκριτικής Πολιτικής στο School of International Service του Πανεπιστημίου American στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Από το 1990 μέχρι το 1992 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος και επισκέπτης ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Από το 1992 μέχρι το 1995 δίδαξε ως Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου George Mason στη Virginia των ΗΠΑ.
Από το 1995 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2001 δίδαξε ως Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από τον Φεβρουάριο του 2001 μέχρι τον Ιούλιο του 2008 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ενώ τον Ιούλιο του 2008 εξελέγη Πρωτοβάθμιος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει μέχρι σήμερα.
Από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διετέλεσε Εξωκοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Unesco. Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 συμμετείχε στην τιμητική 8η θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Ν.Δ. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 συμμετείχε στην εκλογική μάχη ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τοποθετήθηκε στην τιμητική 6η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ν.Δ.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και μέλος της International Studies Association. Έχει δημοσιεύσει διάφορα βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Ήταν εισηγητής σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown, κ.ά.).

Μόσχος Γκουτζιούδης, Καινοδιαθηκικές Μελέτες με τη Συνδρομή της Αρχαιολογίας, εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012

Το βιβλίο περιέχει διάφορες μελέτες, οι οποίες έχουν μία κοινή γραμμή. Διάφορα θέματα της Καινής Διαθήκης, τα οποία όμως, προσεγγίζονται με τη συνδρομή και μιας άλλης επιστήμης, της αρχαιολογίας. Και αυτό προέκυψε ως ανάγκη, αφού μελέτες αυτού του είδους απουσίαζαν προκλητικά από την ελληνική βιβλιογραφία, τη στιγμή που οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Ελλάδας φιλοξενούσαν ευρήματα της εποχής της Καινής Διαθήκης, τα οποία θα μπορούσαν να φωτίσουν το υπόβαθρο των όσων αναφέρονται στα βιβλία της. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει λοιπόν μελέτες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια σε τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και μία αδημοσίευτη μελέτη. Οι μελέτες αυτές εμπλουτίζονται εδώ με επιπλέον φωτογραφικό υλικό (156 συνολικά φωτογραφίες υψηλής ποιότητας) για αποδοτικότερη χρήση τους από τους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. Χωρίς το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε εδώ, ο τόμος αυτός θα άφηνε αδιάφορο κάθε αναγνώστη, ενώ τώρα του προσφέρει το σκηνικό, στο οποίο διαδραματίστηκαν αρκετά απ’ όσα αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Στον τόμο περιέχονται τρεις μελέτες σχετικές με την παύλεια επιστολογραφία, μία εισαγωγική μελέτη για τη βιβλική αρχαιολογία, μία για το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο και δύο γενικότερες καινοδιαθηκικές μελέτες. Σκοπός όλων των μελετών είναι να αναδειχθεί η πετυχημένη συνεργασία των δύο επιστημών και κυρίως, η αξιοποίηση από πλευράς βιβλικής έρευνας των ευρημάτων του ανασκαφικού έργου και των σχετικών αρχαιολογικών αναφορών. Πέρα από τις σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και προέρχονται κυρίως από το χώρο της φιλολογίας και των κοινωνικών επιστημών, η προσέγγιση των βιβλικών κειμένων με τη συνδρομή της αρχαιολογίας ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη βιβλική έρευνα μέσα από το οποίο μπορεί αυτή να δει και να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο της εποχής της Αγίας Γραφής.

Περισσότερα στο ιστολόγιο Θεολογικά Δρώμενα

Ο Άγιος Αυγουστίνος στην Ανατολική και τη Δυτική Παράδοση. Πρακτικά ΙΑ΄ Διαχριστιανικού Συμποσίου, Επιμέλεια Παναγιώτης Αρ. Υφαντής, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται οι εισηγήσεις στο ΙΑ’ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα «Ο άγιος Αυγουστίνος στην ανατολική και τη δυτική παράδοση», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη μεταξύ 3-5 Σεπτεμβρίου 2009 και το οποίο συνδιοργάνωσαν το Τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικότητας του Ποντιφικικού Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμης. Το Συμπόσιο αυτό αποτελεί τον ενδέκατο κρίκο -καθώς γράφουμε αυτές τις γραμμές ήδη προετοιμάζεται ο δωδέκατος- μιας αλυσίδας συναντήσεων μεταξύ ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών θεολόγων, ερευνητών και καθηγητών, που με αφετηρία το 1994 μέχρι σήμερα λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρο­νικά διαστήματα εκ περιτροπής στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Στόχος αυτών των συναντήσεων, σύμφωνα με τη σκοποθεσία των συνδιοργανωτών, είναι η κριτική μελέτη και ανάδειξη των κοινών πηγών που ενώνουν τις δύο παραδόσεις, την ανατολική και την δυτική, καθώς και η νηφάλια διερεύνηση των ποικίλων προβλημάτων που ακόμη στέκονται εμπόδιο στην πραγμάτωση του ρητού βιβλικού αιτήματος και της προσδοκίας της πιστεύουσας κοινότητας, η οποία σε κάθε ευχαριστιακή της σύναξη, προσεύχεται «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου (…) και υπέρ της των πάντων ενώσεως»”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλυ­σίδα αυτών των συναντήσεων δεν διεκόπη και συνέχισε να απο­τελεί έναν ανοιχτό δίαυλο κοινωνίας και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Στη μεν Ανατολή, παρότι ο επίσκοπος Ιππώνος για αιώνες ήταν αναγνωρισμένος ως ένας άγιος και μια πατερική αυθεντία, μετά από το σχίσμα άρχισαν οι πρώτοι τριγμοί για να προσλάβουν εσχάτως το σχήμα μιας πραγματικής και συστηματικής προσπάθειας αποδόμησης του αυγουστίνειου έργου, στο οποίο οι όψιμοι επικριτές εντόπισαν, έστω εν σπέρματι, όλες τις μετα­γενέστερες “παρεκκλίσεις” της δυτικής πνευματικότητας (ψυχο­λογισμός, δικαιική σωτηριολογία, δαιμονοποίηση του σώματος, πνευματικός ατομισμός και σπιριτουαλισμός κ.λπ.), θεολογίας και εκκλησιολογίας (ανθρωπομορφική τριαδολογία, filioque, πα­πικό αλάθητο κλπ). Στη λατινόφωνη Δύση, από την άλλη πλευρά, η πρόσληψη, η χρήση και η εμπέδωση της αυγουστίνειας σκέ­ψης εκ μέρους των θεσμικών διαχειριστών της αγιολογικής του μνήμης και των αμεσότερων μελετητών του έργου του εξέβαλε στον λεγόμενο “αυγουστινισμό”. Ήτοι, σε ένα σύνθετο πλέγμα ερμηνευτικών χειρισμών, παγιώσεων, δογματοποιήσεων ή απλώς καταχρήσεων της μιας ή της άλλης όψης και κυρίως άποψης του Αυγουστίνου, προκειμένου να επενδυθούν με δεσμευτικό κύρος και αναμφισβήτητη αυθεντία οι εκάστοτε ιεραρχικές, ποιμαντι­κές ή πνευματικές επιλογές και λύσεις σε σύστοιχα προβλήματα και αιτήματα κάθε εποχής. Κοινός παρονομαστής στις παραπά­νω περιπέτειες της μνήμης και του έργου του Αυγουστίνου στην Ανατολή και στη Δύση οι σκόπιμες ή ασύνειδες παρερμηνείες, οι ιδεολογικές προβολές και οι ομολογιακές επενδύσεις εν αγνοία ή και εις βάρος του προσώπου και του έργου.
Η αντιφατική διαπίστωση αφενός της διαχρονικής και καθολι­κής αναγνώρισης του Αυγουστίνου ως αυθεντίας στον χώρο της χριστιανικής εμπειρίας και σκέψης και αφετέρου οι προαναφερθείσες περιπέτειες της μνήμης του καθώς και οι συχνά αντίθετες διαδρομές της στις κατά τόπους και κατά καιρούς πραγματώ­σεις του εκκλησιαστικού γεγονότος, αναδεικνύει τον επίσκοπο Ιππώνος σε ένα «σημείο αντιλεγόμενον», εξαιρετικά προκλητικό για την σύγχρονη θεολογική σκέψη καθώς και για την αγιολογι­κή συνείδηση της σημερινής πιστεύουσας κοινότητας. Αυτές οι περιπέτειες και οι διαδρομές της μνήμης του Αυγουστίνου και της διαχείρισης της μνήμης του, μαζί με το θεολογικό μελάνι που χύθηκε σπάταλα για την ενδυνάμωση ή την αμφισβήτηση, την υπεράσπιση ή την ανασκευή, την επιστροφή ή τη λοξοδρόμηση τους, ανάλογα με τις εποχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες της, κα­τέστησαν το θέμα του παρόντος Συμποσίου διπλά ελκυστικό για τους συμμετέχοντες. Καθένας από τους οποίους, αφού αναμετρήθηκε με τα ερμηνευτικά στερεότυπα, τις παγιωμένες προκα­ταλήψεις ή τις ποικίλες σκοπιμότητες που συσσώρευσε η βιβλι­ογραφία και η νοοτροπία της ομολογιακής του ιδιαιτερότητας, στη διάρκεια του Συμποσίου είχε τη δυνατότητα να στοχαστεί, να συζητήσει και, ενδεχομένως, να καταλήξει σε ερμηνευτικές λύσεις και υπερβάσεις, ικανές να ανταποκριθούν σε μια τίμια, ειλικρινή και σύγχρονη αποτίμηση του έργου και του προσώπου.

Περισσότερα στο ιστολόγιο Θεολογικά Δρώμενα

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια Έκθεσης με θέμα την προβολή των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χθες, 20 Ιουνίου 2012 και ώρα 19:30   πραγματοποιήθηκαν στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τα εγκαίνια της Έκθεσης με θέμα την προβολή των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν πέρα από την τάξη…».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Προϊστάμενη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθηδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ευαγγελία Ψυχογυιού, η Διευθύντρια Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Άλκηστις Ζερβοπούλου, ο Διευθυντής Δ.Ε. Χαλικιδικής κ. Θεόδουλος Ταπανίδης,  εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωπος του Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης κ.α.
Στις εκδηλώσεις μετέχουν 24 εκπαιδευτικοί με τα έργα τους που αφορούν συγγραφικό έργο, κατασκευές, ταινίες μικρου μήκους, θέατρο, εικαστικά κ.α.

Α) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.Καραφύλλη Μαριάνθη,ΠΕ18.03
2.Μητσιάλη Αλεξάνδρα,ΠΕ02
3.Μούζουρα Ελένη,ΠΕ02
4.Μπιτσώρης Βελισσάριος,ΠΕ02
5.Νικολαϊδου Σοφία,ΠΕ02
6.Πάλλα Κέλλυ,ΠΕ02
7.Πάλλα Μαρία,ΠΕ02
8.Ταλιγκάρου Αγγελική,ΠΕ02 Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.Γιαπουντζής Κωνσταντίνος,ΠΕ02
2.Ιωαννίδου Δομνίκη,ΠΕ02
3.Ξανθοπούλου Καλλιόπη,ΠΕ05
4.Παπαχατζή Αγορίτσα,ΠΕ06

Γ) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

1.Κατσάρης Χρήστος,1ο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού
2.Παπαδάκης Θεοφάνης,1ο ΕΠΑΛ Συκεών
3.Σπινθηρόπουλος Παναγιώτης,1ο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού

Δ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ

1.Αργυρού Σ.
2.Κωφίδης Νικόλαος

Ε) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1.Γιατράκης Γεώργιος,ΠΕ17
2.Γραικού Παυλίνα, ΠΕ02
3.Θεοδωρίδης Ιωάννης,ΠΕ04
4.Κουτλεμάνη Στεργιανή,ΠΕ12.05
5.Παναγιωτάκης Σταύρος, ΠΕ08
6.Χίος Αναστάσιος,ΠΕ10

ΣΤ) ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

1. Χριστοδουλής Απόστολος


Η έκθεση των έργων των εκπαιδευτικών θα διαρκέσει από 20 έως 26/06/2012Εκδηλώσεις για την προβολή των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Χάλκης 8, 10ο χιλιόμετρο
          Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. : 57001
Ταχ. Θυρ. : Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365320
Fax:       2310/286715
e – mail   : grss@kmaked.pde.sch.gr

Θεσ/νίκη: 12/06/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 626


Προς
Όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Ενοτ. Θεσσαλονίκης

Δια των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
Κοινοποίηση:
·   Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
·   Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Θέμα: Εκδηλώσεις για την προβολή των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών
Σχετ: Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. πρωτοκόλλου 10568/22-05-2012

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση και πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν πέρα από την τάξη…». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 20 έως 26 Ιουνίου 2012. Τα εγκαίνια των εκδηλώσεων θα γίνουν την Τετάρτη, 20-06-2012, στις 19.30.
Η Οργανωτική Επιτροπή

Η πρόεδρος
Ισμυρλιάδου Αδελαΐδα

Τα μέλη
1.  Αδαμόπουλος Ιωάννη  
2.  Βακαλούδη Αναστασία 
3.  Βασιλειάδης Βασίλειος 
4.  Βονιτσάνου Θεοδώρα  
5.  Βορβή Ιωάννα  
6.  Δημητριάδου Ελένη  
7.  Κεραμιδάς Κωνσταντίνος 
8.  Κερκινοπούλου Γιαννούλα  
9.  Λευκοπούλου Σουλτάνα 
10.  Μανιάκας Θεόδωρος 
11.  Μανουσαρίδης Ζαχαρίας 
12.  Μυλωνάς Δημήτριος 
13.  Οξύζογλου Νικόλαος  
14.  Παντάλη Μαγδαληνή 
15.  Παπαδημητρίου Σουλτάνα 
16.  Πετσάνης Χρήστος 
17.  Ρουμπίδης Χρήστος 
18.  Σταμπολίδης Νικόλαος 
19.  Στράντζαλης Πολύβιος 
20.  Τζελέπη Σοφία 
21.  Τσερπέ Γεωργία 
22.  Τσότσος Γεώργιος 
23.  Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Το πρόγραμμα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου των ΙΗ Παυλείων: «Ελευθερία και Ευθύνη, κατά τον απόστολο Παύλο»Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας έγινε γνωστό το πρόγραμμα του ενδιαφέροντος ετήσιου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των φετινών ποικίλων εορταστικών εκδηλώσεων "ΙΗ ΠΑΥΛΕΙΑ":


ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ TUESDAY, JUNE 26th


18.00-19.30 Ἐπίσημη ἔναρξη Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου Apostle Paul’s hymns

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

19.30-20.00 Διάλειμμα Break


Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1st SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής - Κοσμήτωρ Μιχαήλ Τρίτος

20.00-20.20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο

Freedom and responsibility of humankind according to St. Paul

20.20-20.40 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ ἐλευθερία κατά τήν Παλαιά Διαθήκη

Freedom according to the Old Testament

20.40-21.00 Συζήτηση Discussion


ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ WEDNESDAY, JUNE 27th

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2nd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

09.00-09.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

09.20-09.40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ

Καθηγητής - Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ὑπ. Διδάκτωρ – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ ἐλευθερία τῆς βούλησης στόν Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη

Free will according to Plato and Aristotle

09.40-10.00 Συζήτηση Discussion

10.00-10.20 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί μοιρολατρία (κισμέτ) στόν Μωαμεθανισμό

Freedom and fate (kismet) in Islam

10.20-10.40 Συζήτηση Discussion

10.40-11.00 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί εὐθύνες τοῦ ἀνθρώπου στή χρήση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος

Human freedom and responsibilities in the use of natural environment

11.00-11.20 Συζήτηση Discussion

11.20-12.00 Διάλειμμα Break


Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3rd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

12.00-12.20 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁμ. Καθηγήτρια - ΦιλοσοφικήΣχολή Α.Π.Θ.

Διευθύντρια τῆς Ἕδρας UNESCO Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία, δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ ἀναπτυξιακοί στόχοι

τῆς χιλιετίας

Freedom, human rights and development objectives in the new Millennium

12.20-12.40 Συζήτηση Discussion

12.40-13.00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία

Church in the struggles for freedom

13.00-13.20 Συζήτηση Discussion

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4nd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγήτρια Ἄννα Κόλτσιου-Νικήτα

18.00-18.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

18.20-18.40 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ Ἐπ. Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Τό ζητούμενο τῆς ἐλευθερίας, ὁ Σολωμός καί ἡ λογοτεχνία τῆς Ἑπτανήσου

The challenge of freedom, Solomos and the literary genres of the Ionian Islands

18.40-19.00 Συζήτηση Discussion

19.00-19.20 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΑΠΗ

Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ χρήση τῆς λέξης «Ἐλευθερία» σέ νεοελληνικά κείμενα λογοτεχνίας καί γενικῆς γλώσσας

The use of the word «freedom» in modern Greek

litterature and general language texts

19.20-19.40 Συζήτηση Discussion

19.40-20.00 Ἀπονομή διακρίσεων Conferring of honors

20.00-20.30 Διάλειμμα Break

20.30-22.00 «Ἐλευθερίας ἄσματα».

Μουσική ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή τοῦ Ὠδείου Νάουσας

Concert


ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ THURSDAY, JUNE 28th


Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης

09.00-09.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

09.20-09.40 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Κανόνες, δόγματα καί ἐλευθερία

Canons, dogmas and freedom

09.40-10.00 Συζήτηση Discussion

10.00-10.20 Ἀρχιμ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΓΚΑΚΗΣ

Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἡ ὑπακοή ὡς ἐλευθερία στόν μοναχικό βίο

Obedience as an expression of freedom in monastic life

10.20-10.40 Συζήτηση Discussion

10.40-11.00 Διάλειμμα Break


ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6th SESSION

Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης


11.00-11.20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ ποιητική τῆς ἐλευθερίας καί ὁ ἄθλος τῆς δημιουργικότητας

The poetics of freedom and the success of creativity

11.20-11.40 Συζήτηση Discussion

11.40-12.00 Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. – Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς

Ἐλευθερία, ἐπιστημονική ἔρευνα καί τεχνολογία

Freedom, scientific research and technology

12.00-12.20 Συζήτηση Discussion

12.20-12.40 Ἀπονομή διακρίσεων Conferring of honors

12.40-13.00 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΙΕ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2009)

Presentantion of the Proceedings Volume of 15th Pavleia (June 2009) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and KampaniaΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRATIONS


ΠΕΜΠΤΗ 28 IOYNIOY THURSDAY, JUNE 28th


19.00-21.00 Mέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Great Hierarchal Vespers in the Cathedral


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 IOYNIOY FRIDAY, JUNE 29th


07.00-10.30 Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral


19:30-21:00 Λιτανεία πρός το «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

Procession to St Paul’s «Altar» and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Χαρούλα Οὐσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Χρυσοστόμου, Ἀν. Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ. - Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Γεώργιος Ὀρδουλίδης, Καλλιτεχνικός ΔιευθυντήςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


᾽Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Ἀρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος,

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης

Νικόλαος Σούμπουρος, Δημήτριος Σαραντῆς

Κλεοπάτρα Παπαθεοδώρου-Φώτη, Δήμητρα Μουρατίδου-Τσακλίδου

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Επιμορφωτική Διημερίδα στη Χίο

Στη Χίο θα διεξαχθεί Επιμορφωτική Διημερίδα Θεολόγων, με θέμα «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Επιστημονική αφετηρία και εφαρμογή στην τάξη». Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012, και ώρες 8:30-14:30 μ.μ., στους χώρους των εργαστηρίων Πληροφορικής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς (Καλλιμασιά, Χίος).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
1η Ημέρα, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012
8:30 – 09:00
Προσέλευση.
09:00 -09:30
«Παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.0». Νικόλαος Χ. Χριστόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Βορείου Αιγαίου.
09:30 -10:30
«Wiki: βήματα δημιουργίας και ιδέες για την αξιοποίησή του».
Βασιλική Ιω. Αλεξοπούλου, Δρ. Φιλοσοφίας, επιμορφώτρια Φιλολόγων Β’ Επιπέδου ΤΠΕ.
10:30 -11:30
«Παρουσιάσεις Prezi, PowerPoint στο ΜτΘ».
Ευαγγελία Μελαχροινούδη, Θεολόγος.
11:30 - 11:45
Διάλειμμα
11:45 – 12:30
«Δημιουργία ιστολογίου – Blog».
Μαρτζούκου Στέλλα, καθηγήτρια Πληροφορικής .
12:30 - 13:30
«Ιστοεξερευνήσεις (web quests), παιδαγωγική εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Θεοφανέλλης Τιμολέων, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Βορείου Αιγαίου.
13:30 – 14:00
Συζήτηση, οργάνωση εργαστηρίων, χωρισμός σε ομάδες.2η Ημέρα, Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

 
08:30 – 09:00
Προσέλευση. Έναρξη εργαστηρίων Workshops.
09:00 – 11:00
Λειτουργία 4 εργαστηρίων , δημιουργία διδακτικών σεναρίων.
11:00 – 11:15
Διάλειμμα.
11:15 – 13:00
Εναλλαγή των ομάδων στα εργαστήρια.
13:00 – 14:00
Παρουσίαση εργασιών – σεναρίων διδασκαλίας.
14:00 – 14:30
Συμπεράσματα – λήξη διημερίδας.