Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Οδηγίες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019

Οδηγίες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες “αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες:

1. Με βάση τις εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο, καθορίζονται τα τμήματα για το σχολικό έτος 2018-19. Επίσης ενδεχόμενη έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνουν ολιγομελή τμήματα που ανήκουν στη δική τους αρμοδιότητα και να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αποστείλει την πρότασή τους για την ενδεχόμενη επιπλέον και κατά παρέκκλιση έγκριση ολιγομελών τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε αφού εξετασθούν να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου νέες κατ ́ εξαίρεση υπουργικές αποφάσεις περί ολιγομελών τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές-μετεγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο γίνονται σε υπάρχοντα και εγκεκριμένα (στην περίπτωση των ολιγομελών) να λειτουργήσουν τμήματα.

2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 1, να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά, με παράλληλη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κ.λ.π. μέχρι τέλος Ιουλίου.


3. Στη συνέχεια, στις 3/9, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων να συνεδριάσουν για την κατανομή των τμημάτων, την ανάθεση μαθημάτων καθώς και την διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών – πλεονασμάτων, τα οποία πρέπει να αποστείλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, τα οποία συνεδριάζουν εκ νέου για την εκτίμηση των λειτουργικών κενών και των λειτουργικών πλεονασμάτων και τα οποία θα καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥΔ & my school) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 5/9 στις 15:00.

4. Οι τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί σε κενά που έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 3/9/18 και των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 5/9/18.

5. Όταν κρίνεται απαραίτητο και με ευθύνη του οικείου ΠΔΕ πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ προκειμένου ν’ αποφανθούν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α’) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159 Α’).
Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83Α) και την παρ. 8 του άρθ. 10 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), καθώς και των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ἐπετειακό Συμπόσιο «Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν: 50 χρόνια Ἱστορίας καί Προσφορᾶς»,

"Νομοκανονικά", Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, νέο τεύχος (1/2018)


Του Χάρη Ανδρεόπουλου *

Με μελέτες επί επικαίρων θεμάτων, όπως η εκκλησιαστική πτυχή του «Μακεδονικού» ζητήματος, το μάθημα των Θρησκευτικών υπό το φως της πρόσφατης ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα νέα προγράμματα σπουδών, με άρθρα επί ζητημάτων που αφορούν στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, καθώς και με την πλέον πρόσφατη νομολογία επί σειράς σημαντικών δικαστικών αποφάσεων που άπτονται ζητημάτων εκκλησιαστικής φύσεως, κυκλοφόρησε προσφάτως το νέο τεύχος (1/2018) των «Νομοκανονικών».
Τα «Νομοκανονικά» είναι η εξαμηνιαία Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως. Αποτελούν το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές, θεολόγους και σε ερευνητές επιστήμονες από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορικούς, κοινωνιολόγους, κ.λ.π.) οι οποίοι είτε εντρυφούν στο πεδίο των σχέσεων Πολιτείας – Εκκλησίας / θρησκευτικών κοινοτήτων, είτε ασχολούνται με θέματα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και δη της νεότερης. Εκδίδονται ανελλιπώς από τον Μάιο του 2002 και ήλθαν, σύμφωνα με την πρόθεση του ιδρυτού και Διευθυντού τους, ομοτίμου καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Κονιδάρη, να καλύψουν την απουσία, που είχε από ικανού χρόνου καταστεί ευκρινώς ορατή, μιας περιοδικής εκδόσεως, η οποία να προάγει την επιστήμη στα ζητήματα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου και ευρύτερα τον δημόσιο διάλογο στα ζητήματα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Ζητήματα τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο με αξιοζήλευτη περιοδικότητα αποτελώντας – το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα, όλο και εντονότερα – θέμα «ημερησίας διατάξεως» στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου.  Παραλλήλως, τα «Νομοκανονικά» φιλοδοξούν να αποτελέσουν το κατάλληλο εκείνο βήμα που θα επιτρέψει στις νέες επιστημονικές δυνάμεις του κλάδου να εμφανισθούν στο προσκήνιο και να δοκιμασθούν.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο νέο τεύχος των «Νομοκανονικών» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες / άρθρα:
α) του θεολόγου καθηγητού Β/θμιας, Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας του ΑΠΘ κ. Χαρ. Ανδρεόπουλου, με θέμα «Η σχισματική “Εκκλησία της Μακεδονίας”. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση». Στη εκτενή μελέτη αναπτύσσεται λεπτομερώς η εκκλησιαστική πτυχή του «Μακεδονικού» ζητήματος σ΄ όλες τις επιμέρους ιστορικές φάσεις (1945 μέχρι σήμερα) και νομοκανονικές του διαστάσεις και παρατίθεται ολοκληρωμένη πρόταση για την εξεύρεση ιστορικά δίκαιης και εκκλησιολογικά ορθής επιλύσεως του προβλήματος επί τη βάσει της «Συμφωνίας του Νις», του 2002 (την οποία, σημειωτέον, μόλις προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα την 30η Μαϊου 2018, επανέφεραν στο τραπέζι των εκκλησιαστικών διαβουλεύσεων η σχισματική Εκκλησία και ο πρωθυπουργός της FYROM, με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια του οποίου ζητούν την επαναφορά της Εκκλησίας της χώρας τους στην κανονικότητα, υπό το όνομα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος),
β) του επίκουρου καθηγητού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Θράκης κ. Ιωάννη Κτιστάκι, ο οποίος με την υπό τον τίτλο «Τα Θρησκευτικά στα σχολεία: Προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου (Με αφορμή τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)» μελέτη του, προσεγγίζει κριτικά την απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση για τα νέα προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ),
γ) του δικηγόρου, LL.M., ειδικού νομικού συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Θεοδ. Παπαγεωργίου, ο οποίος στη μελέτη του με θέμα «Μάθημα (θρησκευτικής) ταυτότητας ή μάθημα (διαθρησκειακού) διαλόγου;» αναλύει διεξοδικά και ερμηνεύει θετικά την ακυρωθείσα υπουργική απόφαση για το ΜτΘ (τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ., της οποίας, σημειωτέον, ολόκληρο το κείμενο, ως εξεδόθη υπό του Σ.τ.Ε,  δημοσιεύεται στη στήλη «Νομολογία» του περιοδικού).
δ) του επίκουρου καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Γεωργίου Ανδρουτσόπουλου ο οποίος πραγματευόμενος το θέμα «Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοϊδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που έχουν προβληματίσει την ελληνική νομική επιστήμη αναφορικώς με την υπόσταση της Εκκλησίας υπό τον διφυή αυτής χαρακτήρα, ήτοι ως θείου καθιδρύματος αφ΄ ενός και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αφ΄ ετέρου, και, τέλος,
ε) του επιτίμου καθηγητού της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Μιχ. Σταθόπουλου με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φερραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων», μελέτη μέσω της οποίας αναδεικνύονται ως άξιες εξάρσεως οι αρχές και οι αξίες από τα Συντάγματα του Ρήγα που αντιστοιχούν στο σύγχρονο πνεύμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εκφράζεται στις ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις για ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ίδιο τεύχος παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, όπως, η Σ.τ.Ε. 1318/2017 (Τμ. Γ΄) βάσει της οποίας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως του αναπλ. Υπ. Αμύνης με την οποία είχε απορριφθεί αίτημα στρατευσίμου για υπαγωγή του στο καθεστώς των αντιρρησιών συνειδήσεως, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η σύνθεση της Επιτροπής στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλομένη πράξη του Υπ. Αμύνης, δεν υπήρξε νόμιμη, διότι δεν υπήρξε ισότιμη συμμετοχή στρατιωτικών και καθηγητών Α.Ε.Ι. και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα κρίση (με σημείωση / σχόλιο επί της αποφάσεως της κ. Ζωής Καραμήτρου, Δρ. Νομικής - δικηγόρου). Επίσης, η Σ.τ.Ε. 2576/2017 (Τμ. Γ΄) με την οποία απερρίφθη αίτηση Μητροπολίτου δια της οποίας εζητείτο η ακύρωση της - επί τη βάσει της αρχής της κατ΄ ίσον αριθμό συμμετοχής από Μητροπολίτες της Παλαιάς Ελλάδος και Μητροπολίτες των Νέων Χωρών – πράξεως συγκροτήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.). Ο αιτών Μητροπολίτης (Κ. και Α.) υποστήριξε ότι η αριθμητική αυτή ισότητα των Μητροπολιτών που εισάγει η σχετική διάταξη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως (Π.Σ.Π.) του 1928 συνιστά παράβαση της αρχής της ισότητας και τούτο διότι εν όψει του ότι οι Μητροπόλεις της Παλαιάς Ελλάδος είναι περισσσότερες στον αριθμό από αυτές των Νέων Χωρών, οι Μητροπολίτες των πρώτων, καλούμενοι ως μέλη της Δ.Ι.Σ. εκ περιτροπής και κατά τα πρεσβεία της αρχιερωσύνης, μετέχουν στη Δ.Ι.Σ. λιγότερο συχνά από τους Μητροπολίτες των δεύτερων, κατ΄ ανεπίτρεπτη παράβαση της αρχής της ισότητας ως προς τη συμμετοχή των Μητροπολιτών στη συγκρότηση της Δ.Ι.Σ. Ωστόσο το προβαλλόμενο επιχείρημά του απερρίφθη ως αβάσιμο με το σκεπτικό ότι η εν λόγω Π.Σ.Π. ως συνταγματικώς κατοχυρωμένη δεν μπορεί να τροποποιηθεί και, άρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται ως έχει, ανεξαρτήτως της τυχόν αντιθέσεώς της προς άλλες διατάξεις ή αρχές του Συντάγματος όπως η αρχή της ισότητας (ανάλυση – σχολιασμός υπό κ. Γεωργίου Ιατρού, Δρ. Νομικής - δικηγόρου). Ακόμη δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις περί επιβολής πειθαρχικών ποινών σε κληρικούς (Σ.τ.Ε. 2673, 2735/2017, 3385/2017, με σχόλιο Γ. Ανδρουτσόπουλου), μεταθέσεων εφημερίων (465/2017 Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης, με σχόλιο π. Βασιλείου Τρομπούκη, Ε.ΔΙ.Π. Νομικής Ε.Κ.Π.Α), σε ζητήματα κυριότητας και προσβασιμότητας για τους κτητορικούς ναούς (29/2015 Πρωτοδικείου Χίου), σε εργασιακά θέματα που ρυθμίζουν υποθέσεις διορισμού και καθεστώτος απασχολήσεως νεωκόρων (274/2017 Πρωτοδικείου Αθηνών, με σχόλιο Δημ. Κρεμπενιού, Δρ. Νομικής - δικηγόρου), κ.α.
Τα «Νομοκανονικά» διευθύνονται υπό του Προέδρου της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου , ομ. καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Κονιδάρη και κυκλοφορούν τον Νοέμβριο και Μάϊο κάθε έτους από τις Εκδόσεις «Σάκκουλας Α.Ε.» (http://www.sakkoulas.gr ).
* Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι θεολόγος καθηγητής Β/θμιας Eκπ/σης, Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ (xaan@theo.auth.gr )

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018 «Δώσε στο Περιβάλλον μια δεύτερη ευκαιρία: Σκέψου και Δράσε!»


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018 
«Δώσε στο Περιβάλλον μια δεύτερη ευκαιρία: Σκέψου και Δράσε!» 

Πρόγραμμα

22 Ιουνίου 2018 
08:30 Αναχώρηση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης – Κολοκοτρώνη 22.
09:30 Άφιξη στο Κέντρο Πληροφόρησης Ν. Απολλωνίας. «Εθνικό Πάρκο Μακεδονικών Τεμπών». Εισήγηση - Ξενάγηση από την παιδαγωγική ομάδα του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής:
10:30 Άφιξη στο Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων – Ν. Βρασνά. Υποδοχή-Ξενάγηση-Βιωματικό εργαστήριο από την παιδαγωγική ομάδα του Μουσείου. Μικρή δεξίωση-κεράσματα-χυμοί. 11:30 Θαλασσινό μπάνιο στην Παραλία Σταυρού.
14.00 «Άθληση και ψυχαγωγία στη φύση». Βιωματικό εργαστήριο, Γιώργος Κεχλιμπάρης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε. Κιλκίς.
15:30 Μεσημεριανό φαγητό – Ξεκούραση.
18.00 Άφιξη στα Λουτρά Ν. Απολλωνίας – Τακτοποίηση στα δωμάτια. 18.30 Επίσημη Έναρξη Θερινού Σχολείου – Χαιρετισμοί.
18.45 Θερινό Σχολείο: Σκοπός-ωφέλεια-προοπτική. «Δώσε στο Περιβάλλον μια δεύτερη ευκαιρία: Σκέψου και Δράσε!». Εισήγηση, Δέσποινα Μιχελάκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
19.00 «Ανάγνωση τοπίου στη Λίμνη Βόλβη». Εισήγηση - Βιωματικό Εργαστήριο, Ζήσης Αγγελίδης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών.
19.30 Παρουσίαση στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Περιβαλλοντικού Δικτύου που αφορά στην Αειφορική Διαχείριση των Μνημείων.- «Το ιστορικό και αρχαιολογικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής της Μυγδονίας». Εισήγηση, Μαρία Ευσταθίου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. 20.00 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα – Εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών Μακεδονίας. Χοροδιδάσκαλος Γεώργιος Κορώνας, εκπαιδευτικός ΠΕ11.
21.30 Βραδινό φαγητό. Ελεύθερος χρόνος, ανάπαυση.

23 Ιουνίου 2018 
08:30 – 09:30 Πρωινό γεύμα.
09:30 – 10:00 «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Εγνατία οδός λόγου χάριν» Εισήγηση - Βιωματικό Εργαστήριο, Πολύβιος Στράντζαλης, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων.
10.00 – 10.30 «Η σημασία του θερμαλισμού στην προαγωγή και ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας στην περιοχή της Μυγδονίας». Εισήγηση, Δημήτριος Μυλωνάς Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων.
10.30 – 11.00 «Ασφάλεια και Προστασία στη φύση» Εισήγηση - Βιωματικό Εργαστήριο, Ιωάννης Καλπίδης Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
11.00 – 11.30 «Εθελοντισμός μέσο προβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.» Εισήγηση - Βιωματικό Εργαστήριο, καθαρισμός των ακτών της Λίμνης Βόλβης με την υποστήριξη του τοπικού Φορέα Διαχείρισης. Χρήστος Ρουμπίδης Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων.
12.00 Αναχώρηση από τα Λουτρά Ν. Απολλωνίας. Περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο – Στενά Ρεντίνας – Παραλίμνια διαδρομή στη Βόλβη – Αιωνόβια πλατάνια –Σχολάρι – Νυμφόπετρα.
15:00 Μεσημεριανό φαγητό, παγωτά, αναψυκτικά.
17:00 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Οργανωτική Επιτροπή:
Παύλος Ματζιάρης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης .
Ζήσης Αγγελίδης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών.
Δέσποινα Μιχελάκη Υπεύθυνη Γραφείου Περ/κής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης. Συντονιστική Επιτροπή: 
Παύλος Ματζιάρης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Αγγελίδης Ζήσης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών.
Ευσταθίου Μαρία Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.
Καλπίδης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών .
Μυλωνάς Δημήτριος Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων.
Ρουμπίδης Χρήστος Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων.
Στράντζαλης Πολύβιος Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων.
Μιχελάκη Δέσποινα Υπεύθυνη Γραφείου Περ/κής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης
Ιωάννης Βασιλόπουλος Διευθυντής ΕΠ.Α.Λ. Σταυρού.
Τσιρογιάννη Ελένη Διευθύντρια 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου.
Ηλίας Βρυώνης Υπεύθυνος Λειτουργίας Κ.Π.Ε. Κιλκίς.
Χρυσούλα Αθανασίου Υπεύθυνη Λειτουργίας Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού Βερτίσκου. Συνεργαζόμενοι Φορείς: 
Δ.Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης – Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Φορέας Διαχ/σης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής.
Μουσείο Ορυκτών - Πετρωμάτων Ν. Βρασνών.
Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού Βερτίσκου.
Κ.Π.Ε. Κιλκίς.
 Γυμνάσιο Ρεντίνας.
5ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου – Λ.Τ.
1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης.
1ο ΕΠΑΛ Σίνδου. 1ο ΕΠΑΛ Σταυρού.