Άρθρα - Μελέτες

1 Γιαγκάζογλου Σταύρος, " Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Διαπολιτισμικές δυνατότητες και προοπτικές", Εισήγηση στο Συμπόσιο ανοικτού διαλόγου με θέμα: Η θρησκευτική διάσταση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
2 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ο βυζαντινός Κόσμος και Πολιτισμός μέσα από την Τέχνη της Εικόνας, Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας
3
4 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Η Ανθρωπιστική Παιδεία συνιστώσα της Γενικής Παιδείας και προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
5 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Χριστιανικόν Συμπόσιον : Η συμβολή του Κώστα Τσιρόπουλου στο διαχριστιανικό και διευρωπαϊκό διάλογο της Ορθοδοξίας
6 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Χριστιανισμός – Ελληνισμός: μια ιδιότυπη συνάντηση, Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο Διαθεματικής Προσέγγισης
7
8 Γιαγκάζογλου Σταύρος, «Το καθήκον της ευτυχίας».Σχόλια στην ηθική της χρησιμοθηρίας
9 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Το ήθος της Ευχαριστίας
10
11
12
13
Γιαγκάζογλου Σταύρος, Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
14
Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ιστορία και Εσχατολογία, Ο διάλογος φιλοσοφίας και θεολογίας στο έργο του Χρήστου Μαλεβίτση
15
Γιαγκάζογλου Σταύρος, Νεωτερικότητα και Ιστορία
16

17
Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ευχαριστία, Θεία Οικονομία και Εκκλησία,Θεολογικό σχόλιο στις ερμηνευτικές αρχές του Νικόλαου Καβάσιλα στη Θεία Λειτουργία
18
Χατζόπουλος Αντώνης, ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
19
Χατζόπουλος Αντώνης, , Η θρησκευτική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου