Βιωματικές Δράσεις

Βιωματικές Δράσεις

Α΄ Γυμνασίου

 Β΄  Γυμνασίου

Επιστημονικό Πεδίο: Φύση και Άσκηση

Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — πρόταση β´Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Γ΄ Γυμνασίου
Στην Γ΄ τάξη από το σχ. έτος 2015-2016 θα υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός»,
«Τοπική Ιστορία» και
«Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».


Τοπική Ιστορία

Τοπική Ιστορία Βιβλίο Εκπαιδευτικού


Οδηγίες για τη διδασκαλία των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2015-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου