Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Το πρόγραμμα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου των ΙΗ Παυλείων: «Ελευθερία και Ευθύνη, κατά τον απόστολο Παύλο»Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας έγινε γνωστό το πρόγραμμα του ενδιαφέροντος ετήσιου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των φετινών ποικίλων εορταστικών εκδηλώσεων "ΙΗ ΠΑΥΛΕΙΑ":


ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ TUESDAY, JUNE 26th


18.00-19.30 Ἐπίσημη ἔναρξη Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου Apostle Paul’s hymns

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

19.30-20.00 Διάλειμμα Break


Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1st SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής - Κοσμήτωρ Μιχαήλ Τρίτος

20.00-20.20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο

Freedom and responsibility of humankind according to St. Paul

20.20-20.40 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ ἐλευθερία κατά τήν Παλαιά Διαθήκη

Freedom according to the Old Testament

20.40-21.00 Συζήτηση Discussion


ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ WEDNESDAY, JUNE 27th

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2nd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

09.00-09.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

09.20-09.40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ

Καθηγητής - Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ὑπ. Διδάκτωρ – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ ἐλευθερία τῆς βούλησης στόν Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη

Free will according to Plato and Aristotle

09.40-10.00 Συζήτηση Discussion

10.00-10.20 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί μοιρολατρία (κισμέτ) στόν Μωαμεθανισμό

Freedom and fate (kismet) in Islam

10.20-10.40 Συζήτηση Discussion

10.40-11.00 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία καί εὐθύνες τοῦ ἀνθρώπου στή χρήση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος

Human freedom and responsibilities in the use of natural environment

11.00-11.20 Συζήτηση Discussion

11.20-12.00 Διάλειμμα Break


Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3rd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

12.00-12.20 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁμ. Καθηγήτρια - ΦιλοσοφικήΣχολή Α.Π.Θ.

Διευθύντρια τῆς Ἕδρας UNESCO Α.Π.Θ.

Ἐλευθερία, δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ ἀναπτυξιακοί στόχοι

τῆς χιλιετίας

Freedom, human rights and development objectives in the new Millennium

12.20-12.40 Συζήτηση Discussion

12.40-13.00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

Ὁμ. Καθηγητής - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία

Church in the struggles for freedom

13.00-13.20 Συζήτηση Discussion

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4nd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγήτρια Ἄννα Κόλτσιου-Νικήτα

18.00-18.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

18.20-18.40 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ Ἐπ. Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Τό ζητούμενο τῆς ἐλευθερίας, ὁ Σολωμός καί ἡ λογοτεχνία τῆς Ἑπτανήσου

The challenge of freedom, Solomos and the literary genres of the Ionian Islands

18.40-19.00 Συζήτηση Discussion

19.00-19.20 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΑΠΗ

Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Ἡ χρήση τῆς λέξης «Ἐλευθερία» σέ νεοελληνικά κείμενα λογοτεχνίας καί γενικῆς γλώσσας

The use of the word «freedom» in modern Greek

litterature and general language texts

19.20-19.40 Συζήτηση Discussion

19.40-20.00 Ἀπονομή διακρίσεων Conferring of honors

20.00-20.30 Διάλειμμα Break

20.30-22.00 «Ἐλευθερίας ἄσματα».

Μουσική ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή τοῦ Ὠδείου Νάουσας

Concert


ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ THURSDAY, JUNE 28th


Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης

09.00-09.20 Ἀνάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings

09.20-09.40 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Κανόνες, δόγματα καί ἐλευθερία

Canons, dogmas and freedom

09.40-10.00 Συζήτηση Discussion

10.00-10.20 Ἀρχιμ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΓΚΑΚΗΣ

Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἡ ὑπακοή ὡς ἐλευθερία στόν μοναχικό βίο

Obedience as an expression of freedom in monastic life

10.20-10.40 Συζήτηση Discussion

10.40-11.00 Διάλειμμα Break


ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6th SESSION

Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης


11.00-11.20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ ποιητική τῆς ἐλευθερίας καί ὁ ἄθλος τῆς δημιουργικότητας

The poetics of freedom and the success of creativity

11.20-11.40 Συζήτηση Discussion

11.40-12.00 Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. – Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς

Ἐλευθερία, ἐπιστημονική ἔρευνα καί τεχνολογία

Freedom, scientific research and technology

12.00-12.20 Συζήτηση Discussion

12.20-12.40 Ἀπονομή διακρίσεων Conferring of honors

12.40-13.00 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΙΕ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2009)

Presentantion of the Proceedings Volume of 15th Pavleia (June 2009) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and KampaniaΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRATIONS


ΠΕΜΠΤΗ 28 IOYNIOY THURSDAY, JUNE 28th


19.00-21.00 Mέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Great Hierarchal Vespers in the Cathedral


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 IOYNIOY FRIDAY, JUNE 29th


07.00-10.30 Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral


19:30-21:00 Λιτανεία πρός το «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

Procession to St Paul’s «Altar» and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Χαρούλα Οὐσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Χρυσοστόμου, Ἀν. Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ. - Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Γεώργιος Ὀρδουλίδης, Καλλιτεχνικός ΔιευθυντήςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


᾽Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Ἀρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος,

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης

Νικόλαος Σούμπουρος, Δημήτριος Σαραντῆς

Κλεοπάτρα Παπαθεοδώρου-Φώτη, Δήμητρα Μουρατίδου-Τσακλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου