Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Σχολεία Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχ. Συμβούλου Π. Στράντζαλη

Σύμφωνα με την 2212/01.02.2012 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μου ανατέθηκε η Γενική Παιδαγωγική Ευθύνη των παρακάτω Σχολείων:
1οΓ/Σ «Απόστολος Παύλος», 2ο Γ/Σ «Απόστολος Παύλος», 1ο Γ/Σ Καλαμαριάς, 2ο Γ/Σ Άνω Τούμπας, Γ/Σ Επανομής, ΓΕΛ «Απόστολος Παύλος», 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, ΓΕΛ Επανομής, 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου