Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Μόσχος Γκουτζιούδης, Βιβλικά Μελετήματα, Critical Approaches to the Bible 16, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018
Περιεχόμενα

Συντομογραφίες 13

Πρόλογος 19
1. Η χρήση του ιωβηλαίου έτους στο Λκ. 4:18-19. Μία διασάφηση της σωτηριολογίας του Λουκά 21
2. Η έννοια της “δικαιοσύνης” στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο. Από τη συμβατική εφαρμογή της στην απαιτητικότερη εκδοχή της 33
3. The entrance of Jesus in Jerusalem according to the gospel of Matthew 49
4. «…ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου» Η επίδραση του Μτ. 21:5 στη λατρευτική ζωή και τέχνη της Εκκλησίας 61
5. Η διήγηση της βάπτισης του Ιησού και η πρόσληψή της από τη λατρεία της Εκκλησίας 81
6. Η παρουσία της Μαρίας στον γενεαλογικό κατάλογο του Ματθαίου και η αντίληψη περί της εκ παρθένου γέννησης του Ιησού 99
7. Ορθόδοξη ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης και ιστορικο-κριτική μέθοδος 109
8. Το υπόβαθρο του οράματος του Πέτρου στην Ιόππη και η σημασία του για την αποστολή της Εκκλησίας στον εθνικό κόσμο 127
9. Ο Παύλος ως θηριομάχος. Η επίδραση του Α΄ Κορ. 15:32 στη μεταγενέστερη χριστιανική γραμματεία και η προβληματική του 143
10. Τα βιβλικά αναγνώσματα της ακολουθίας του γάμου 153
11. Η έννοια της αμαρτίας στην προς Εβραίους επιστολή 165
12. Μελχισεδέκ και Ευχαριστία: Η σύνδεση ενός αινιγματικού βιβλικού προσώπου με την ευχαριστιακή σύναξη των χριστιανών 185
13. Οι περί Μελχισεδέκ ως αγγέλου αντιλήψεις και η ερμηνευτική κατανόηση του Εβρ. 7:3 205
14. Baptism in the epistle to the Hebrews 223
15. Η συμβολή του Λουθήρου στη μελέτη της προς Εβραίους επιστολής κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης 237
16. Ιωβηλαίο έτος και κοινωνική δικαιοσύνη: Μια διακήρυξη της ελευθερίας 249
17. Η περί αφέσεως και ιωβηλαίου διδασκαλία της Κ.Δ. ως βιβλικό θεμέλιο για μια θεολογία των θρησκειών 261
18. Η 9η έκδοση του BibleWorks και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στη βιβλική έρευνα 281
19. Ζωομορφικές εκδοχές του κακού στην Καινή Διαθήκη 295
20.Η Αγία Γραφή και η επίδρασή της στη λατρεία και την τέχνη του αρχέγονου χριστιανισμού 307
21. Οι χώροι λατρείας στην Καινή Διαθήκη 327
22, Η αλληγορική ερμηνεία της βιοποικιλότητας στην Επιστολή Βαρνάβα 339
23. Η χρήση της Καινής Διαθήκης στο έργο του Μιχαήλ Κωνσταντινίδη 355

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου