Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

 
Συγγραφέας: Ξανθή Γ. Αλμπανάκη
Εκδότης: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη
ISBN: 978-960-267-185-6  Έκδοση:  2013
Σελίδες: 274

Πλήρης τίτλος του βιβλίου: "Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών : παιδαγωγικό πλαίσιο, εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές σε διδακτικά σενάρια και καινοτόμες δράσεις"

Το βιβλίο της  κ. Ξανθής Αλμπανάκη παρέχει στους θεολόγους που επιθυμούν να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική την δυνατότητα της άμεσης αξιοποίησης στη σχολική τάξη.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...............................................................................13

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.................................................................................................15

1. Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία.......................................25

1.1. Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες: Μία «σύγχρονη προσέγγιση» διδασκαλίας και μάθησης.................................................................25

1.2. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Θρησκευτικών............................................................................30

1.2.1. Επιχειρήματα σύμπραξης Θρησκευτικών και Νέων Τεχνολογιών....32

1.2.2. Προβληματικές προσεγγίσεις στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Θρησκευτικών...........39

2. Βασικά εργαλεία των νέων τεχνολογιών και διαδικτυακές εφαρμογές στο μάθημα των θρησκευτικών...............................45

2.1. Λογισμικά παρουσιάσεων....................................................................48

2.2. Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.........................................59

2.3. Διδασκαλία με Comic...........................................................................72

2.4. Ιστοεξερεύνηση..................................................................................76

2.5. Δημιουργία χρονογραμμών.................................................................80

2.6. Δημιουργία ιστολογίων στο μάθημα των Θρησκευτικών....................82

2.7. Δημιουργία wiki...................................................................................85

2.8. Δημιουργία ασκήσεων (hot potatoes)..................................................92

2.9. Εκπαιδευτικά λογισμικά......................................................................95

2.10. Αξιοποίηση ψηφιακού σχολείου........................................................100

2.11. Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο ΜτΘ.........................102

2.12. Άλλες εφαρμογές..............................................................................121

2.12.1. Υπηρεσίες διαμοιρασμού................................................................. 122

2.12.2 Κατασκευή εικονικού μουσείου....................................................... 123

2.12.3. Κατασκευή αφίσας (glogster).......................................................... 123

2.12.4. Wallwisher...................................................................................... 124

2.12.5. Voki................................................................................................. 125

2.12.6. Δημιουργία συννεφόλεξου............................................................. 126

2.13. Γενικές επισημάνεις.......................................................................... 128

3. Προτάσεις διδασκαλίας στο μάθημα των θρησκευτικών..................131

3.1. Ιστοεξερεύνηση «Θρησκεύματα»........................................................ 132

3.2. «Στα άδυτα του Cern και της Εξέλιξης». Ένα διεπιστημονικό project Θρησκευτικών και Βιολογίας σε συνεργασία με το Cern...... 145

3.3. Διδασκαλία μέσα από την τέχνη και τις Νέες Τεχνολογίες: Δημιουργία podcast........................................................................... 163

3.4. Γιατί το οικολογικό πρόβλημα είναι και ηθικό; Διαθεματικό σενάριο στα Θρησκευτικά της Γ΄ Λυκείου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.................................................................... 173

3.5. «Δια Χριστόν σαλοί». Διαθεματικό σενάριο στο μάθημα των Θρησκευτικών............................................................................ 182

3.6. Artfullthinking στο μάθημα των θρησκευτικών με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε................................................................. 197

3.7. Project: «Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο»......................... 207

3.8. Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του Ιουδαϊσμού με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε............................................................. 216

3.9. Βίβλος και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στη σχολική αίθουσα.............................................................. 228

3.9.1. Έχω μια κιβωτό..... Ένα διαθεματικό project με κέντρο τη Βίβλο και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε................................................................... 228

4. Βασικοί άξονες προσανατολισμού των σεναρίων............................241

4.1. Συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας..................................................... 241

4.1.1. Ομαδοσυνεργατικότητα..................................................................... 241

4.1.2. Η διερευνητική μορφή...................................................................... 244

4.1.3. Η μέθοδος project............................................................................. 244

4.2. Η βιωματική προσέγγιση..................................................................... 245

4.3. Η διαπολιτισμική προσέγγιση............................................................. 249

4.4. Διεπιστημονική & Διαθεματική προσέγγιση....................................... 251

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.................................................................................................... 253

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................. 255
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου