Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Πρόγραμμα της Επισκέψεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης


ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

ΕΠΙ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΝΗΜΗι ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

18.30 Ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, ἐπὶ τῆς ὁμωνύμου ὁδοῦ. Συγχρόνως θὰ λάβῃ χώραν καὶ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Τριχερούσης, φυλασσομένης εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

19.00 Ἐπίσημος Δοξολογία - Προσφωνήσεις Ἀντιφωνήσεις. 

20.30 Ἐπίσημος Δεξίωσις εἰς τὴν ΙΜΘ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

09.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν τῶν Βλατάδων. 

11.00 Τελετὴ ἐπιδόσεως ὑπὸ τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν καὶ τῆς Συγκλήτου τοῦ ΑΠΘ πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τῆς ἀνωτάτης διακρίσεως τοῦ Πανεπιστημίου εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ. 

13.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως «Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντος στὴ Μεσόγειο». 

18.00 Ἀνακήρυξις Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς ἐπιτίμου Διδάκτορος ὑπὸ τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καὶ Ἀνατολικῶν Σπουδῶν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον «Μακεδονία».

19.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Περιφέρειαν Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἐπίσημος Δεξίωσις ὑπὸ τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας. 

20.00 Μουσικὴ Ἐκδήλωσις εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὸ ὁρατόριον «Καβάφης ὁ Ἑλληνικός». Συμμετέχει ἡ χορῳδία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς ΙΜΘ καὶ ἐπιφανεῖς ἕλληνες καλλιτέχναι. 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

09.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν Θεσσαλονίκης καὶ εἰς τὸ Ἐκπαιδευτικὸν καὶ Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα τῆς ΙΜΘ «ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς». 

11.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ γυναικεῖον ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Γενέσιον τῆς Θεοτόκου» Πανοράματος Θεσσαλονίκης. 

12.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν γυναικείαν ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος τῆς ΙΜΘ. Δοξολογία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἁγιασμὸς εἰς τὸν κηπευτικὸν χῶρον βιολογικῶν καλλιεργειῶν ἐντὸς τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 

18.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἀνδρῷαν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας τῆς ΙΜΘ. Δοξολογία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἐπίσημος παρουσίασις τοῦ ταφικοῦ μνημείου τῆς ἁγίας Θεοδώρας ἐντὸς τοῦ προαυλίου τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἁγιασμὸς διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς ἱερᾶς Μονῆς καὶ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου «Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Παπαγεωργίου». Λόγοι Οἰκοδομῆς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν σύναξιν τῆς ἀδελφότητος τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

11.00 Λιτάνευσις τοῦ ἀντιγράφουτῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, μετὰ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων καὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 

12.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Μακεδονίας-Θράκης. 

18.30 Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου. Ὁμιλία-Κήρυγμα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

06.30-10.30 Ὄρθρος καὶ Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου. 

11.00 Δοξολογία ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. 

12.30 Πανηγυρικὴ Συνεδρίασις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ ἐπίδοσις εἰς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τοῦ χρυσοῦ κλειδίου τῆς πόλεως. 

18.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἰμβριακὴν Ἕνωσιν Θεσσαλονίκης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν Νέας Κρήνης & Καλαμαριᾶς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου