Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού ΓυμνασίουΜετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/08-07-2013 και 33/30-09-2013 Δ.Σ.) και το υπ.Αριθμ 147633/Γ2/ 11-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών και των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου είναι οι εξής:
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
(ΤΑΞΕΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)
Τα διδακτικά βιβλία του μαθήματος στο Γυμνάσιο έχουν ήδη μειωμένες διδακτικές ενότητες και γι’ αυτό δεν προτείνεται οποιασδήποτε περαιτέρω μείωση. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της συγκεκριμένης τάξης, μπορεί να προβαίνει σε ανάλογες διαφοροποιήσεις της διδασκόμενης ύλης και του αριθμού των ωρών σε ορισμένες από τις διδακτικές ενότητες. Συνεπώς, προτείνεται στο διδάσκοντα να ακολουθεί τα συνακόλουθα βιβλία του εκπαιδευτικού για κάθε συγκεκριμένη τάξη.
 
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου