Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο επιμόρφωσης ιεροδιδασκάλων του Ισλάμ από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ανέλαβε την Επιμόρφωση των Ιεροδιδασκάλων της Δυτικής  Θράκης. Η ακαδημαϊκή επικοινωνία των καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του επιστημονικού  προσωπικού της μειονότητας της Δυτικής Θράκης με τους Ιεροδιδασκάλους,  γίνεται με σκοπό να συμβάλει στην επιστημονική τους ενημέρωση και δια  βίου κατάρτιση.
Η επιμόρφωση περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: Ο πρώτος αφορά σε θέματα Κορανικά και αμιγώς μουσουλμανικά, και πραγματοποιείται από επιστήμονες της μουσουλμανικής μειονότητας, Δρ. Μουσουλμανικής Θεολογίας. Το  δεύτερο επιστημονικό πεδίο, του οποίου τη διδασκαλία έχει αναλάβει το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Θεολογίας  με την αρωγή και λοιπών συναδέλφων της πανεπιστημιακής κοινότητας, καταλαμβάνει μια ευρεία θεματολογία, όπως,  η επιστημονική μελέτη της θρησκείας και μάλιστα της θρησκείας του Ισλάμ, ο ιστορικός διάλογος του Χριστιανισμού και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας με το Ισλάμ, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, ζητήματα σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας, θρησκευτικής ετερότητας και πολυπολιτισμικότητας. Επίσης περιλαμβάνονται θέματα  διδασκαλίας των θρησκευτικών στο σύγχρονο σχολείο και χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα των Ι. Γραφών και τη μετάφρασή τους.

Για περισσότερα: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου