Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών Β' και Γ' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Ύστερα από την 1/03.06.2015 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζονται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Β' και Γ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Ειδικότερα το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών για τη Β τάξη Εκκλησιαστικών Λυκείων, που θα ισχύσει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/PROJECT 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ ΦΥΣΙΚΗ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ−ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ 2

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35


Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γ ́ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΧΗΜΕΙΑ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ: 1
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Ως προς τα μαθήματα επιλογής Γ ́ Λυκείου, οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερομένων μαθημάτων:

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ιστορία της Τέχνης,

γ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου