Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Σύντομη περίληψη: Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει δημιουργικά τη διδακτική διεργασία στο Μάθημα των Θρησκευτικών και τη διδακτική αξιοποίηση του υλικού των Φακέλων Μαθήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και τις τεχνικές διδασκαλίας που εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους μαθητές. Διεξάγεται σε τέσσερις 4ωρες συναντήσεις και στοχεύει στην εργαστηριακή προσέγγιση των θεματικών: 
-Η φιλοσοφία και οι παιδαγωγικές αρχές των ΠΣ του Μαθήματος των Θρησκευτικών 
-Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Γυμνάσιο) -Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Λύκειο) 
-Διδακτική Μεθοδολογία στο Μάθημα των Θρησκευτικών -Διδασκαλία με τη χρήση τέχνης 
- Artful thinking -Αξιοποίηση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών 
-Προσομοίωση διδασκαλίας (Γυμνάσιο) -Προσομοίωση διδασκαλίας (Λύκειο) 
-Τεχνικές διδασκαλίας 
- Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας 
-Αξιολόγηση των μαθητών (Βιωματικό Εργαστήριο)
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 
Σχεδιασμός προγράμματος: Μιχαλοπούλου Ελένη, Στράντζαλης Πολύβιος, Συργιάννη Μαρία Επιμορφωτές: Μιχαλοπούλου Ε., Στράντζαλης Π., Συργιάννη Μ., Λαλαγιάννη Α., Μητροπούλου Β., Ακανθοπούλου Κ., Αλμπανάκη Ξ., Λαδόπουλος Γ. 
Διάρκεια: 16 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου