Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Τι αλλάζει στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΤΑΖ:esos.gr

Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση το ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης.
Την παραπάνω τροποποίηση την υπ’ αριθμ. 118842/ Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984, σελίδα 28644) υπουργική απόφαση, έκανε το υπουργείο Παιδείας
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου