Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Πτυχές από την Ιστορία της αδιαίρετης εκκλησίας

Ευαγγελία Αμοιρίδου, Πτυχές από την Ιστορία της αδιαίρετης εκκλησίας, Εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012
 
Η ευρύτερη διάδοση της γνώσης, καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε αυτή, επιβάλλουν πλέον τη ριζική αλλαγή της μέχρι τώρα προσφερόμενης μέσω των βιβλίων γνώσης. Σε ό,τι αφορά την ιστορία, τώρα είναι πιο χρηστική η συστηματική προσέγγιση των εκδηλώσεων του ανθρώπου και πιο χρήσιμη η κατανόηση έναντι της απομνημόνευσής τους. Οι σελίδες που ακολουθούν δε θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως εκκλησιαστική ιστορία με την κλασική έννοια του όρου. Με αφετηρία το γεγονός ότι η μεν θρησκευτική κατάρτιση δεν έχει πια το εύρος που είχε παλαιότερα, συνεπώς πολλά από τα θέματα που την αφορούν δεν είναι πλέον το ίδιο κατανοητά από τις νεότερες γενιές, οι σελίδες αυτές θα τολμήσουν να προσφέρουν κάποια στοιχειώδη μονοπάτια ως εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης του βίου της Εκκλησίας, του παρελθόντος αλλά και του παρόντος της.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου