Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ  ΤΑΞΕΙΣ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Α΄ Β΄ Γ' 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία   Γλωσσική Διδασκαλία  2 2 2 ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2 ΠΕ02
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3 ΠΕ02
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2 ΠΕ02
Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4 ΠΕ03
Φυσικές Επιστήμες  Φυσική 1 2 2 ΠΕ04.01
Χημεία - 1 1 ΠΕ04.02
Βιολογία - 1 2 ΠΕ04.03, ΠΕ04.04
Γεωγραφία 2 2 - ΠΕ04.05
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας Ιστορία 2 2 2   ΠΕ02
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2 ΠΕ10, ΠΕ13
Θρησκευτικά 2 2 2 ΠΕ01
Ξένες Γλώσσες Αγγλικά 3 3 3 ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά) 2 2 2 ΠΕ05, ΠΕ07
Τεχνολογίες Πληροφορίας  και Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2 2 2 ΠΕ19-20
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης Μουσική 2 - - ΠΕ16
Καλλιτεχνικά 2 - - ΠΕ08
Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 3 2 2 ΠΕ11
Οικιακή Οικονομία Οικ. Οικονομία  1 1 - ΠΕ15
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές -Project Τεχνολογία    2 2 Ειδικότητες της Τεχνολογίας
Τοπική Ιστορία ΠΕ02
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α) Ειδικότητες της Τεχνολογίας
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) Ειδικότητες της Τεχνολογίας
Φύση και Άσκηση ΠΕ11
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης  ΠΕ08, ΠΕ16
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) ΟΛΟΙ
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου