Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

«Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/θμιας και διδασκάλων Α/θμιας Εκπαίδευσης και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη και τη λατρεία της Εκκλησίας»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 6 Οκτωβρίου 2016 έως 11 Φεβρουαρίου 2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/θμιας και διδασκάλων Α/θμιας Εκπαίδευσης και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη και τη λατρεία της Εκκλησίας».
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία και εκπαίδευση με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας νευμάτων. Το πρόγραμμα θα παράσχει στους επιμορφούμενους το θεωρητικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και γνώσης σχεδίασης προσαρμογών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας θρησκευτικών εννοιών και για την έκφραση των αληθειών της πίστεως σε κωφά και βαρήκοα άτομα. Επίσης, όσοι το παρακολουθήσουν θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και του αντίστοιχου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες πρόσβασης στη γνώση των κωφών και βαρήκοων ατόμων. Ακόμη, όσοι παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα γνωρίσουν τις πρακτικές δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά τα κωφά και βαρήκοα άτομα, ώστε στη συνέχεια να μπορούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν πληρέστερα στα εκπαιδευτικά και ποιμαντικά τους καθήκοντα στον συγκεκριμένο τομέα.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα ως θεολόγοι, σε εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, σε κληρικούς και σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαρκεί 182 ώρες, περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και Πρακτική Άσκηση.
Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/8 έως 22/9/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/theo_deaf ή μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Δήμητρα Κούκουρα, τηλ. 2310-996978, dimkou@theo.auth.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Δρ. Γεώργιο Γαϊτάνο, τηλ. 6909156743 (gaitanosg@yahoo.gr). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου