Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Αναθεώρηση του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το Λύκειο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2105/19-6-2017.

Η Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης (ΕΟΕ) επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το Λύκειο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2105/19-6-2017.

Ήδη έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΙΕΠ, έχοντας αντικαταστήσει τον προηγούμενο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου