Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Τα σχολικά βιβλία για το Σχολικό Έτος 2015-2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τα βιβλία για το Ημερήσιο Λύκειο είναι: 51207/Δ2 - 27-03-2015 51208/Δ2 - 27-03-2015 87531/Δ2 - 03-06-2015 87540/Δ2 - 03-06-2015 87535/Δ2 - 03-06-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ Σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τα βιβλία για το Εσπερινό Λύκειο είναι: 51207/Δ2 - 27-03-2015 51208/Δ2 - 27-03-2015 87531/Δ2 - 03-06-2015 87540/Δ2 - 03-06-2015 87535/Δ2 - 03-06-2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τα βιβλία για το Γυμνάσιο είναι: 38205/Δ2 - 09-03-2015 38206/Δ2 - 09-03-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου