Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

Η προθεσμία υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων της με αρ. πρωτ. 4527/17-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοποwww.eye.minedu.gov.gr) παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η εκπόνηση, υποβολή, αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων σεναρίων πραγματοποιείται μέσω του Ψηφιακού Συστήματος - Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης «ΑΙΣΩΠΟΣ» που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στην Πλατφόρμα βρίσκεται αναρτημένο μεγάλο πλήθος δειγματικών σεναρίων, στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών – δημιουργών.

Η Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση : http://aesop.iep.edu.gr/


Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου