Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Οι ιωάννειες επιστολές και οι πρώτοι χριστιανοί της Εφέσου

Η εισήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ στο Β Αγιολογικό Συνέδριο της Σμύρνης με θέμα: Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Ιωνία και οι βιβλικοί άγιοι (7-9/02/2016)

Αν η Αθήνα και η Ρώμη υπήρξαν το κέντρο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού η Μ. Ασία με τα μεγάλα αστικά κέντρα της υπήρξε το κέντρο του χριστιανισμού. Είναι λοιπόν μεγάλη η τιμή να συμμετέχω στο παρόν συνέδριο που αναφέρεται στους Αγίους της Μ. Ασίας και ευχαριστώ γι’ αυτό τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τους συντελεστές του Συνεδρίου.

Eισαγωγικά

Στην Α΄ Επιστολή Ιωάννου ο συγγραφέας της απευθυνόμενος στους αποδέκτες της Επιστολής του, τους αντιδιαστέλλει από τους άλλους συμπολίτες τους και τονίζει ότι «αὐτοὶ (οι άλλοι) ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει (Α΄ Ιω 4,5).

Παρακάτω συνεχίζει και τους υπενθυμίζει λέγοντας το χαρακτηριστικό: οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται” (Α΄ Ιω 5,15). Από τα δύο αυτά αποσπάσματα από την Α΄ Ιω διακρίνουμε την ύπαρξη μιας ομάδας χριστιανών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στην οποία ανήκει και ο άγνωστος και μη αναφερόμενος συντάκτης της εν λόγω Επιστολής.

Στην παρούσα εισήγησή μας θα ασχοληθούμε πρώτα με τα κειμενικά χαρακτηριστικά των Β΄ και Γ΄ Ιω στο πλαίσιο της ευρύτερης ιωάννειας γραμματείας και θα επιχειρήσουμε να οριοθετήσουμε τις κοινότητες, προς τις οποίες απευθύνονται οι επιστολές αυτές (Ι). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων αυτών και στις ηγετικές μορφές που πρωταγωνιστούν σ’ αυτές (ΙΙ). Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που ανέκυψαν στις κοινότητες αυτές (ΙΙΙ). Τέλος θα ολοκληρώσουμε με τα συμπεράσματα.

Για περισσότερα στο: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου