Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φίλες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

Πειραματικό Εργαστήρι στη Βιωματική Μάθηση και στη Σχολική Θρησκευτική Αγωγή
από 28 Νοεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2016

Το Σεμινάριο αυτό είναι στο σύνολό του εξ' αποστάσεως και μπορεί να το παρακολουθήσει
κάποιος ασύγχρονα από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και μόνο. 
Η επιτυχία της πρώτης περιόδου λειτουργίας του (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) και η επιθυμία πολλών συναδέλφων να επαναληφθεί εκ νέου μας οδήγησε να αποφασίσουμε την επαναλειτουργία του άμεσα έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τις πολλαπλές ανάγκες των θεολόγων και δασκάλων, εκπαιδευτικών, ερευνητών και φοιτητών. 
Η συζήτηση επίκαιρων θεμάτων, που σχετίζονται με τη θρησκευτική εκπαίδευση και την παιδαγωγική της προσέγγιση, σε ακαδημαϊκό επίπεδο και η δική σας συμβολή και εμπειρία σε αυτή τη συζήτηση καθιστούν το Σεμινάριο ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Για αυτό θεωρούμε αυτή την περίοδο ότι αξίζει να συμμετέχετε. Το κόστος συμμετοχής είναι 120 Ευρώ. Μετά την αποπεράτωση της παρακολούθησης δίδεται σχετική βεβαίωση.

Λεπτομέρειες για τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία του Σεμιναρίου, αλλά και τη διαδικασία εγγραφής θα βρείτε παρακάτω. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=25
Εάν βρίσκετε ενδιαφέρον το θέμα και επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε, αλλά θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πάντοτε στη διάθεσή σας

Πολύκαρπος Καραμούζης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Πειραματικό Εργαστήρι στη Βιωματική Μάθηση και στη Σχολική Θρησκευτική Αγωγή
από 28 Νοεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2016

Περιγραφή 
1. θεωρητικό Πλαίσιο 
Οι θρησκείες ως σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο κατανόησης και ερμηνείας των ανθρώπινων κοινωνιών και ιδιαίτερα των σχέσεων νοηματικής ιδιοποίησης των κόσμων που μας περιβάλλουν. Η θρησκευτική γνώση, αναπόσπαστο στοιχείο της θρησκευτικής μάθησης επανέρχεται στο προσκήνιο ως διαδικασία επικοινωνίας – γνωριμίας με τον εαυτό μας και τους άλλους. Ιδιαίτερα τα πλουραλιστικά περιβάλλοντα μάθησης μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην ιδέα της ουσιαστικής συνύπαρξης των ανθρώπων μεταξύ τους μέσα από την καλλιέργεια κοινών αξιών. Αυτή την ιδέα μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση) η βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης. 
2.Βασικές Αρχές 
Το εργαστήριο στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αξιοποιεί την εμπειρία του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και άλλων εφαρμογών στον ακαδημαϊκό χώρο και βασίζεται στην προσαρμογή της σεμιναριακής διαδικασίας στις ανάγκες των επιμορφούμενων. 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του εργαστηρίου διέπεται από τις κάτωθι βασικές αρχές: 
α. Ενεργητική συμμετοχή 
Ο επιμορφούμενος ενθαρρύνεται να συμβάλει με την εμπειρία που διαθέτει είτε ως εκπαιδευτικός είτε ως εκπαιδευόμενος και να συνδιαμορφώσει έτσι τη βάση για την οικοδόμηση της γνώσης στη διάρκεια των μαθημάτων και των διαδραστικών συναντήσεων. 
β. Ανακαλυπτική Πορεία προς τη γνώση 
Ο επιμορφούμενος ενθαρρύνεται να ανακαλύψει ο ίδιος τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό, τον επιμορφωτή και τους άλλους επιμορφούμενους. Σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μία πραγματική Κοινότητα Μάθησης κατάθεσης εμπειριών και καινοτομίας, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
γ. Ευελιξία 
Στους επιμορφούμενους παρέχεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό των επιμορφωτικών δράσεων. Στην εφαρμογή αξιοποιούνται μεθοδολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με το έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 
δ. Κοινωνική Αλληλεπίδραση 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και καλλιέργεια περιβάλλοντος δυναμικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και συμμετοχικές τεχνικές. 
3.Σκοπός 
Το εργαστήριο έχεις ως σκοπό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν επαρκώς τα στοιχεία εκείνα της θρησκείας που αποτελούν αντικείμενο βιωματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και των δεξιοτήτων που απαιτεί σήμερα από τον εκπαιδευτικό η σύγχρονη εκδοχή της θρησκευτικής εκπαίδευσης και αγωγής για την οργάνωση, κατάκτηση και εφαρμογή της θρησκευτικής γνώσης. 
4.Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και επάρκειες 
Οι συμμετέχοντες να έχουν στο τέλος τις προϋποθέσεις 
να κατανοούν το περιεχόμενο των όρων θρησκεία, θρησκευτική γνώση και αγωγή, θρησκευτική συνείδηση, θρησκευτικότητα κ.α. 
να γνωρίζουν τους τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας της εκπαιδευτικής πολιτικής για θέματα θρησκευτικής αγωγής, καθώς και τους τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών. 
να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς τη γνώση και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν και πώς αυτές οριοθετούν ανάλογα τον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδακτική μεθοδολογία. 
να αναλύουν τη διδακτική πράξη και τη σχέση της με τις θεωρίες της αγωγής, εκπαίδευσης και μάθησης 
να αξιοποιούν βιωματικές και πολυτροπικές τεχνικές στη διδασκαλία 
να στοχεύουν στην καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανότητες των παιδιών και των εφήβων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω πως να μαθαίνω»)

5. Μεθοδολογία 
Το εργαστήριο θα εφαρμοσθεί με βάση τις μεθόδους εξ αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης. Εφόσον στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες οδηγώντας τους σε μια ανακαλυπτική πορεία προς τη γνώση είναι φυσικό να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες τους και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της 
μάθησης. Έτσι, όλες και όλοι θα έχουν στη διάθεση τους έντυπο και ψηφιακό υλικό, με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο, το οποίο θα χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες και με τα θέματα που τους απασχολούν. 
Το Εργαστήριο θα διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν 1 μισάωρη (30’) διδασκαλία/παρουσίαση από τους επιμορφωτές, που θα συνοδεύεται, αν είναι απαραίτητο με ppt παρουσιάσεις ή επίδειξη βιωματικών δραστηριοτήτων από ομάδα εμψυχωτών. Με βάση το ψηφιακό υλικό, στη διάρκεια των συναντήσεων θα επικοινωνούμε, θα ανταλλάσσουμε απόψεις, θα κάνουμε ασκήσεις/ δραστηριότητες και θα διαμοιραζόμαστε, σε μια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασμού, εμπειρίες, βιώματα, πρακτικές. 
Για κάθε εβδομάδα θα χορηγείται από τους επιμορφωτές σύγχρονο βιβλιογραφικό και πολυτροπικό υλικό που θα είναι χρήσιμο στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 
6. Περιεχόμενο και Θεματικές ενότητες 
Το εργαστήριο θα προσφέρει το πλαίσιο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων με σκοπό να εφαρμόζουν με κριτικό τρόπο όσα θα διαπραγματευθούν στη διάρκειά του, να διερευνούν την πιθανότητα εφαρμογής τους, να αναπτύσσουν εναλλακτικές προτάσεις και να σχεδιάζουν οι ίδιοι τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ιδιαιτερότητες των ομάδων στις οποίες απευθύνονται. 
Θεματικές ενότητες: 
-Η θρησκεία ως διαχειριστής και φορέας νοήματος 
-Η θρησκευτική αγωγή ως διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής ένταξης 
-θρησκευτικό κεφάλαιο και σχολικό περιβάλλον 
-Κατασκευή Προγραμμάτων Σπουδών για τη θρησκευτική αγωγή 
-Η Διδακτική πράξη και η θεωρία της (τι μαθαίνει κανείς στο σχολείο;) 
-Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής Εκπαίδευσης (Ευρώπη-Ελλάδα-κόσμος) 
-Μετασχηματιστική θρησκευτική Εκπαίδευση (σχεδιασμός διδασκαλίας, εφαρμογή και αξιολόγηση) 
-Διδακτική μεθοδολογία βιωματικής μάθησης και πολυτροπική διδακτική-Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση 
7. Συμμετοχή 
Απευθύνεται σε: 
Φοιτητές και αποφοίτους Θεολογικών Σχολών και Παιδαγωγικών Τμημάτων, Κληρικούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δάσκαλοι και καθηγητές). 
Μέγεθος Τμήματος: 20-25 συμμετέχοντες

8. Δίδακτρα: 120 Ευρώ.

9. Τρόπος πληρωμής: Ακολουθείστε την κάτωθι ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=25 
Ο κάθε εγγεγραμμένος καθοδηγείται ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, να επιλέξει τύπο συμμετοχής, τρόπο πληρωμής (πιστωτική κάρτα, πληρωμή μέσω κωδικού ΔΙΑΣ, ή τραπεζικό έμβασμα για τις καταθέσεις από το εξωτερικό) και παραστατικό που επιθυμεί. Η ιστοσελίδα πληροφορεί αυτόματα για τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε τύπο πληρωμής(π.χ. κωδικός ΔΙΑΣ σε περίπτωση web-banking ή στοιχεία IBAN σε περίπτωση εμβάσματος) και αποστέλλει επιβεβαιωτικά email όπου χρειάζεται.

Πληροφορίες: 
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης: 
Πολύκαρπος Καραμούζης: 

Αναδημοσίευση: ΚΑΙΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου