Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Οδηγός
Κείμενα: συλλογικό
Ηράκλειο, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 2013
84 σελ. με έγχρωμες εικόνες
ISBN 978-960-9480-17-8

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ) ιδρύθηκε το 1953 απο την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ), επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή των κρητολογικών ( αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών) σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και εντεύθεν. Στεγάζεται σε νεοκλασικό οίκημα (Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού,1903) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, το οποίο, με βάση τη βούληση του ευεργέτη της πόλης Ανδρέα Λυσ. Καλοκαιρινού (1862-1930), παραχωρήθηκε στην ΕΚΙΜ προκειμένου να στεγάσει το μουσείο. Επεκτάσεις και προσθήκες στο αρχικό κτίριο κατά τις επόμενες δεκαετίες επαύξησαν τους εκθεσιακούς του χώρους και βελτίωσαν τη λειτουργικότητά του.

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το ΙΜΚ έθεσε ως στόχο τη συγκέντρωση, συντήρηση και ανάδειξη πολύτιμου αρχαιολογικού, ιστορικού και εθνογραφικού υλικού από τη μεσαιωνική και τη νεότερη περίοδο της ιστορίας της Κρήτης...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου