Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΚΑΙΡΟΣ: Συνάντηση με ΙΕΠ


Χολαργός  13-5-2016


Συνάντηση με ΙΕΠ
Με προσήλωση στις διακηρυγμἐνες αρχές του, από την εποχή της ίδρυσής του, ο πανελλήνιος θεολογικός σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης»  τάσσεται πάντοτε υπέρ του δημόσιου, καλόπιστου και παραγωγικού διαλόγου, για οποιοδήποτε πρόβλημα, θεωρώντας πως μόνο με αυτό τον τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς, αφορισμούς και συνθήματα, οδηγούμαστε στη σύνθεση θέσεων αλλά και στην άμβλυνση αντιθέσεων και διαφορών.
Με πίστη στην αρχή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του ΙΕΠ και απέστειλε σήμερα Παρασκευή(13 Μαΐου 2016) εκπροσώπους του[το Γ. Γραμματέα κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και τον ταμία κ. Αντώνιο Παναγάκη μαζί με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς-μέλη του συλλόγου, κ.κ. Βασίλειο Ξυδιά, Γεώργιο Καπετανάκη και Πέτρο Μουστάκα] σε προκαθορισμένη συνάντηση για να συζητήσει μαζί  με την αρμόδια επιτροπή του ινστιτούτου, επί του σχεδίου εφαρμογής των νέων ΠΣ για το μάθημα των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο.
Στη διάρκεια της συζήτησης εθίγησαν όλες οι παράμετροι της ενδεχόμενης εφαρμογής των νέων ΠΣ, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ενώ οι εκπρόσωποι του συλλόγου μας έθεσαν με έμφαση το θέμα της διαρκούς και σε βάθος, με όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα για την περίσταση μέσα, επιμόρφωσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στην θεολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ωστόσο κατέχουν την «τεχνογνωσία» εφαρμογής στη διδασκαλία, καλών πρακτικών και συγχρόνων μεθόδων διδακτικής. Ο σύλλογός μας έχει τοποθετηθεί δημόσια προ τριετίας με συγκροτημένο κριτικό κείμενο για τα δημοσιευμένα τότε ΠΣ (Δημοτικού-Γυμνασίου), εκτιμώντας πως παρά τα όποια επιμέρους προβλήματα, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για μια πραγματική ανανέωση και αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ενώ με την δημοσίευση της ανοικτής επιστολής προς τον υπουργό Παιδείας (Οκτώβριος 2015) έθεσε εκ νέου το θέμα της άμεσης και καθολικής εφαρμογής τους στα σχολεία.
Με άξονα αυτή του την πρόταση ο σύλλογός μας δήλωσε και στη συνάντηση με την επιτροπή του ΙΕΠ ότι θέτει στη διάθεση του υπουργείου, των φορέων του αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας, το δυναμικό των μελών του που διαθέτουν γνώση και πείρα, για την  ευχερέστερη υλοποίηση των νέων ΠΣ αλλά και της προτεινόμενης, με εξειδικευμένες προτάσεις, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για την οποία ο σύλλογός μας κατέθεσε στην επιτροπή του ΙΕΠ ειδικό υπόμνημα.
        

                                                                                     Το  Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου