Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Αλλάζουν τα Προγράμματα Σπουδών και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια. Η Ομάδα του ΙΕΠ για την αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποφάσισε :

1. Τη συμμετοχή του Ι.Ε.Π. στην πρόσκληση με τίτλο: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης».

2. Τον ορισμό της κ Μαρίας Κοκολάκη, Διδάκτορος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., ως Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης»,

3. Την Επιστημονική Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από τους :

-Κωνσταντίνο Κορναράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

-Ελευθέριο Βεκρή, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., Προϊστάμενο του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β’ και

-Μαρία Κοκολάκη, Διδάκτορα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.

4. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, σύμφωνα με την πρόσκληση με τίτλο: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης».

Αλλάζουν τα Προγράμματα Σπουδών και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια

Πρόσκληση για την “εκ βάθρων αναβάθμιση της ποιότητας και των παιδαγωγικών υποδομών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) μέσω της εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα” εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ).

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

Α. Τα νέα αυτά Προγράμματα Σπουδών θα είναι προγράμματα διαδικασίας, ανοικτά και ευέλικτα, και ο διδάσκων θα μπορεί να οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικά υλικά και σύγχρονες στρατηγικές μάθησης.

Β. Τα συνακόλουθα διδακτικά βιβλία θα εμπεριέχουν διδακτικά στοιχεία και υλικά, τα οποία θα ευνοούν την πολυτροπική, διερευνητική, βιωματική και συνεργατική διαδικασία και κοινότητα μάθησης, διαμορφώνοντας όρους και δυνατότητες για βιωματικές εμπειρίες μάθησης, κριτικής και δημιουργικής επεξεργασίας της γνώσης, καθώς και προσωπικής νοηματοδότησής της.

1. Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη των νέων ΠΣ της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, καθώς και σε σχέση με τις διαθεματικές ικανότητες [cross-curricular competences] και τα εγκάρσια στοιχεία, από επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Επιπλέον, στη βάση των νέων ΠΣ αναπτύσσεται η σύγχρονη προσέγγιση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, χωρίς να οδηγεί σε ένα άλλο εξειδικευμένο ανά κατηγορία μαθητών ΠΣ.

2. Σύνταξη διδακτικών βιβλίων στα θεολογικά και εκκλησιαστικά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου και Λυκείου συμβατών με τα παραπάνω ΠΣ Διαδικασίας, της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη νέων διδακτικών βιβλίων και βιβλίων αναφοράς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, από επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Στη συνέχεια δημιουργία και ανάπτυξη σχετικού CD-Rom με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», ανάλογο προς κάθε διδακτικό βιβλίο, με Διδακτικές Οδηγίες, σενάρια διδασκαλίας, στρατηγικές μάθησης και πολυτροπικό υλικό, όπως κείμενα σε πρωτότυπο ή σε μετάφραση, δοκίμια, εικονιστικό υλικό, χάρτες κ.λπ.


Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου