Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Δημητρίου Ζαγκανά, "Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Άρχων Λαμπαδάριος της ΜΧΕ" (Βιβλιοπαρουσίαση, Ἀθήνα 10/12/2012)


Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

σᾶς προσκαλεῖ στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου

τοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΓΚΑΝΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ


Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

Εἰσαγωγή – Μουσικὲς συνθέσεις

τὴ Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012, στὶς 6.30 μ.μ.

στὴ Μεγάλη Αἴθουσα (1ος ὄροφος) τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου
Κων/πολιτῶν (Δημ. Σούτσου 46 - Ἀμπελόκηποι, ἔναντι Μετρό, Ἀθήνα)

Ἡ ἐκδήλωση θὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ ἐπίλεκτους ὕμνους τοῦ Ε. Βιγγοπούλου (βλ. Πρόγραμμα)

*****

• Τίτλος: Εὐστάθιος Βιγγόπουλος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Εἰσαγωγή – Μουσικὲς συνθέσεις
• Συγγραφέας: Δημήτριος Ζαγκανᾶς
• Ἔκδοση: Ὀκτώβριος 2012, Ἀθήνα
• ISMN: 979-0-9016082-0-7
• Σελίδες: 512 (Εἰσαγωγή: σσ. 29-120, Φωτογραφίες: σσ. 121-202, Μουσικὲς συνθέσεις: σσ. 203-510)
• Μέγεθος: 17X24cm


Ἡ ἐν λόγῳ ἔκδοση ἀποτελεῖ καρπὸ τετράχρονης μελέτης καὶ ἐνασχόλησης μὲ τὸ πρόσωπο, τὴ δράση καὶ τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Εὐσταθίου Βιγγοπούλου (1880-1938), Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐκτὸς ἀπὸ γλυκύφθογγος ἱεροψάλτης, ὁ Ε. Βιγγόπουλος διαζωγραφεῖται ὡς ἀκάματος διδάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὡς πρωτοπόρος συνδικαλιστής, ὡς σθεναρὸς ὑπέρμαχος τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὡς διακεκριμένος Πατριαρχικὸς ὑπάλληλος καὶ ὡς ἐπιτυχημένος μελοποιός. Μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ σημαντικότερου μέρους τῶν διασωθέντων συνθέσεών του –Χερουβικῶν, Λειτουργικῶν, καὶ κυρίως Κοινωνικῶν– ἀναδεικνύεται ταυτόχρονα ἡ κλασικότητα καὶ τὸ σφρίγος τῆς Πατριαρχικῆς ψαλτικῆς παράδοσης τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἀλλὰ καὶ φωτίζεται ἕνας πολύτιμος κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῶν Λαμπαδαρίων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου