Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΩΣΘΕΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίνης Κορρέ-Ζωγράφου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Τά κεραμικά İznik (Νικαίας) τῆς Μονῆς Παναχράντου Ἄνδρου».
- Τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ τό ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου πραγματοποιηθέν οἰκολογικόν συνέδριον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Ὑψηλότητος, τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου Β’, ἐκ τῶν ὁμιλητῶν τῆς ἡμέρας. Ὁ Πατριάρχης εἶχε καί ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τῆς Α. Ὑψηλότητος διαρκείας ἡμισείας ὥρας.
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Νάξου καί ἐκ τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Λεμεσοῦ Κύπρου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου