Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας: Συμβολή στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε., με έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., διοργανώνει Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας, σε συνεργασία με:

¨       Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
¨       Τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
¨       Εκπροσώπους Δήμων της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και
¨       Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένοι μαθητές/τριες (ατομική συμμετοχή) ή ομάδα μαθητών/τριων (ομαδική συμμετοχή, μαθητές/τριες από διαφορετικά τμήματα ή μαθητές/τριες ενός ολόκληρου τμήματος κλπ.). Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων και εργασίες project, που έχουν ήδη εκπονηθεί ή εκπονούνται κατά το τρέχον διδακτικό έτος.
 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το πόσοι και ποιοι θα συμμετάσχουν, αρκεί να είναι μαθητές/τριες και να έχουν υποβάλει εργασία που πληροί τις προδιαγραφές του συνεδρίου. Δεν υπάρχει,επίσης, περιορισμός ως προς τον αριθμό των εργασιών που μπορεί να υποβληθεί από ένα/μία μαθητή/τρια (ατομική συμμετοχή), ένα τμήμα/τάξη ή ένα σχολείο (ομαδική συμμετοχή).
 
Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://math-syn-ist.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου