Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

H νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2014 – 31.08.2014, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:

Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
Σικάγου κ. Ἰακώβου
Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου
Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Τορόντο κ. Σωτηρίου
Κρήτης κ. Εἰρηναίου
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου
Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2014

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Πηγή: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1868&tla=gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου