Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Αυτομαρτυρίες Μεταστροφής στη Γραμματεία των Πρώτων Χριστιανικών Αιώνων, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014

Οι πρώτοι χριστιανικοί αιώνες αποτελούν μια περίοδο έντονης πνευματικής αναζήτησης, στο πλαίσιο της οποίας εμφανίζεται το φαινόμενο της μεταστροφής (conversio): πρόκειται για την αλλαγή πορείας ενός ατόμου και την προσήλωσή του σε ένα νέο, διαφορετικό ιδεώδες, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό. Αυτά τα φαινόμενα μεταστροφής περιγράφονται σε αντίστοιχες «μεταστροφικές» αφηγήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε περιπτώσεις μεταστροφής στη φιλοσοφία, όπως του Δίωνα Χρυσοστόμου, του Μάρκου Αυρηλίου και του Αίλιου Αριστείδη, είτε περιπτώσεις μεταστροφής στο χριστιανισμό, όπως του αποστόλου Παύλου, των απολογητών Ιουστίνου και Κυπριανού, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αυγουστίνου ή του Μεγάλου Αντωνίου.
Στο παρόν βιβλίο διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους αποτυπώνεται το φαινόμενο της μεταστροφής σε αυτοβιογραφικά κυρίως κείμενα και αυτό γιατί κάθε μεταστροφή αποτελεί μια κορυφαία και ανεπανάληπτη προσωπική εμπειρία, ένα συγκλονιστικό προσωπικό γεγονός πνευματικής αφύπνισης και αυτοσυνειδητοποίησης. Στόχος της μελέτης είναι να ανιχνεύσει τη μορφολογική ταυτότητα των αυτομαρτυριών μεταστροφής, να εντοπίσει τα υπάρχοντα λογοτεχνικά μοτίβα και τη λειτουργία τους και τελικά να αναδείξει τη γραμματειακή ταυτότητα της μεταστροφικής γραμματείας. Η μελέτη των σχετικών κειμένων αποδεικνύει ότι η γραμματειακή αποτύπωση της μεταστρο φικής εμπειρίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας λογοτεχνικής λείανσης μικρότερου ή μεγαλύτερου βαθμού.
 
Για περισσότερα στο: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου