Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκκλησιαστική Διοίκηση & Οργάνωση!

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 
Με την υπ’ αριθμ. 65727/Ε5 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1182/8.5.2014/τ.Β΄, ενεκρίθη η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: « Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων». Ως στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, ορίζεται « η προαγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων ».  Οι φοιτητές που θα διεκπεραιώνουν επιτυχώς τις μεταπτυχιακές τους σπουδές θα λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα ευέλικτο και καινοτόμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τους εμπλεκόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, τόσο με την σύγρονη επιστημονική τεχνογνωσία, η οποία διέπει τον χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, όσο και με τις εξειδικευμένες εκείνες θεολογικές γνώσεις, ικανότητες και αξίες, η κατοχή των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη για την επιτυχή ποιμαντική διακονία κάθε εκκλησιαστικής μονάδος από τον σύγχρονο ποιμένα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο δισυπόστατος επιστημονικός προσανατολισμός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών  κατέστησε απαραίτητη την ακαδημαϊκή συνεργασία δύο επιστημονικών φορέων, οι οποίοι θα συνδράμουν επιστημονικά στη λειτουργία του προγράμματος, με την παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων του διακριτού επιστημονικού χώρου, τον οποίο έκαστος διακονεί:
Έτσι, η μύηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος στις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία θα αναληφθεί από τους ακαδημαϊκούς δασκάλους του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, θα συνδυαστεί με την επιστημονική συνδρομή του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, το οποίο και θα υποστηρίξει το θεολογικό υπόβαθρο του Προγράμματος. Η επικοιδομητική ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο αυτών φορέων εγγυάται και την επιτυχία του εγχειρήματος.
 
Για περισσότερα στο: ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου