Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με εφαρμογές των ΤΠΕ

του Νίκου Παύλου, καθηγητή θεολόγου, Διευθυντή του 14ου Γυμνασίου Λάρισας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου