Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ με θέμα: «Ο Ρόλος των Διευθυντών/ντριών στην Ενεργοποίηση της Σχολικής Κοινότητας σε Θέματα Ενδοσχολικής Βίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου