Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ο Ρόλος των Διευθυντών/ντριών στην Ενεργοποίηση της Σχολικής Κοινότητας σε Θέματα Ενδοσχολικής Βίας»

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο Ρόλος των Διευθυντών/ντριών στην Ενεργοποίηση της Σχολικής Κοινότητας σε Θέματα Ενδοσχολικής Βίας». Το επιμορφωτικό σεμινάριο  έγινε από το Τοπικό Δίκτυο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων σε συνεργασία με τα Μέλη ΠΟΔΠ της ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης και τον Συντονιστή του Παρατηρητηρίου (Α. Κόπτση, Ι.Αδαμόπουλο, Π. Μιμιλίδου, Π. Στράντζαλη, Θ. Χασεκίδου, Ε. Σιμουλίδου, Ι. Ντέρη και Γ. Βιτσιλάκη). Το επιμορφωτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα στους χώρους του Πειραμαμτικού Σχολείου του ΑΠΘ. είχε δύο μέρη το θεωρητικό και βιωματικό και έγιναν οι παρακάτω σύντομες τοποθετήσεις επί του γενικού πλαισίου από τον συντονιστή Δράσεων του Παρατηρητηρίου και τα Μέλη ΠΟΔΠ της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 


- «Ο ρόλος των διευθυντών/ντριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας», Αλέξανδρος Κόπτσης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70, Συντονιστής Δράσεων του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Κεντρικής Μακεδονίας 

- «Το θεσμικό πλαίσιο των Π.Ο.Δ.Π. (Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης) και Ο.Δ.Π. (Ομάδες Δράσεων Πρόληψης)», Πολύβιος Στράντζαλης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ01, μέλος Π.Ο.Δ.Π. 

- «Η συνεργασία των ΟΔΠ με τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών», Ιωάννης Αδαμόπουλος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ13, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. 

- «Δράσεις πρόληψης στην τάξη», Ιωάννα Ντέρη Εκπαιδευτικός ΠΕ02 και Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. 

- «Τα παράδειγμα του σχολικού κανονισμού», Παρθένα Μιμιλίδου, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ10, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. 

- «Ενδοσχολική βία και εκπαιδευτικοί», Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. και Γεωργία Βιτσιλάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 και Ψυχολόγος, Μέλος Π.Ο.Δ.Π.

Στο δεύτερο μέρος που ήταν βιωματικό οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων εργάστηκαν σε ομάδες αναλύοντας διάφορα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού με την τεχνική "Μελέτη περίπτωσης". Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσίασαν τα πορίσματα των εργασιών τους στην ολομέλεια. Το επιμορφωτικό σεμινάριο έκλεισε με την Ελισάβετ Σιμουλίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 και Ψυχολόγος, Υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου Πρόληψης της Ενδοσχολικής βίας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. η οποία και αφού παρουσίασε τα συμπεράσματα τους επιμορφωτικού σεμιναρίου αναφέρθηκε στο θέμα: Οι βασικοί πυλώνες για αποτελεσματική πρόληψη και παρέμβαση της ενδοσχολικής βίας»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου