Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την οικογένεια και το σχολείο μέσα από την πρακτική της συγχώρησης» με ομιλητές την Δρ. Πέλη Γαλίτη και τον Dr. Robert Enright

Στις 21 Ιανουαρίου 2016 στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την οικογένεια και το σχολείο μέσα από την πρακτική της συγχώρησης» που οργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Σ. Λευκοπούλου και Π. Στράντζαλης  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελαττώνω το θυμό και αυξάνω τη συνεργασία μέσα από την πρακτική της συγχώρησης». Το πρόγραμμα αυτό που έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε ορισμένα σχολεία της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής.
Στο παρών σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε μερικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προτείνεται να εφαρμοστεί στο μάθημα Βιωματικές Δράσεις, στο επιστημονικό πεδίο Σχολική και Κοινωνική Ζωή, αλλά μπορεί να ενταχθεί και στο μάθημα λογοτεχνίας, των θρησκευτικών, της οικιακής οικονομίας, των ξένων γλωσσών, της πληροφορικής, της τεχνολογίας ή ακόμα να εφαρμοστεί και ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν και στην πρόληψη των φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού αφού με πρωτοποριακό τρόπο προσεγγίζουν τη διαχείριση του θυμού στην αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών και προτείνουν στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους, της κατάθλιψης, του σχολικού εκφοβισμού της «θυματοποίησης κ.α.». Επιπλέον τα μαθήματα που προτείνονται, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τον δυναμώνουν μέσα στην τάξη, στο σχολείο στο σπίτι και στη κοινωνία. Δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί πολυτροπικές τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις προτάσεις μέσα στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας του μαθήματος. 
Ο πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Dr. Robert D. Enright, καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin - Madison των Η.Π.Α και ιδρυτικό μέλος του International Forgiveness Institute, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα : «Η δύναμη της συγχώρησης μέσα στην οικογένεια». Στη συνέχεια μίλησε η Δρ. Πέλη Γαλίτη, συνεργάτης του Dr. Enright στο Παν/μιο του Wisconsin και Program Manager στο International Forgiveness Institute, καθώς και υπεύθυνη του πιλοτικού προγράμματος της "Αγωγής στη Συγχώρηση" στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με θέμα: Συγχώρηση: πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή της στα σχολεία; 
Οι ομιλητές πραγματεύτηκαν το θέμα της αξίας της συγχώρησης στη ζωή μας από ψυχολογικής και φιλοσοφικής πλευράς. Η θεωρία και το πρόγραμμα που έχουν αναπτύξει βασίζονται στις σκέψεις του Πλάτωνα και κυρίως του Αριστοτέλη, ο οποίος ομιλώντας για μεγαλοψυχία, εισάγει τον όρο της συγχώρησης.
Οι ομιλητές παρουσίασαν την αξία της συγχώρησης μέσα από τη θεραπευτική προσέγγιση που εξασκούν οι ίδιοι στους ενήλικες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν στους μαθητές. Η ενσωμάτωση της συγχώρησης στη καθημερινή πρακτική, εμπλουτίζει τη ζωή στην οικογένεια, στο σχολείο και την κοινότητα.

Τις εισηγήσεις των δύο ομιλητών παρακολούθησαν πάνω από 150 άτομα τα οποία εξέφρασαν την ευχαρίστηση τους και τα πολύ θετικά σχόλια τους γι'  αυτά που άκουσαν από τους δύο ομιλητές.

(Για τους συναδέλφους που θα ήθελαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα προτείνεται το βιβλίο:
Πέλη Γαλίτη - Κυρβασίλη  -  Robert Enright, Αξιοποιώντας τον καλύτερό μου εαυτό: μια θετική στρατηγική αντιμετώπισης θυμού και βίας, μέσα από την πρακτική της συγχώρησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1915).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου