Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Στις Μητροπόλεις οι εγκύκλιος του Α. Λοβέρδου για τα Θρησκευτικά

Στις Μητροπόλεις διαβίβασε η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος την εγκύκλιο του Α. Λοβέρδου για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών:

Πρός Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθμ. 12773/Δ2/23.1.2015 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, θέμα ἐχούσης: «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων» καί ἀφορώσης εἰς τήν ἀπαλλαγήν ἐκ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τῶν μή Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἤτοι τῶν ἀλλοθρήσκων, ἑτεροδόξων ἤ ἀθρήσκων, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς † Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Για περισσότερα στο: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου