Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Προκήρυξη Προγράμματος «Η Εκκλησιαστική Τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση»

Προκήρυξη Προγράμματος
«Η Εκκλησιαστική Τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση»
 
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 02 Μαΐου έως 14 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Η Εκκλησιαστική Τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση».
Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και εξωτερικοί συνεργάτες του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση δασκάλων, θεολόγων καθηγητών και κατηχητών, στελεχών Ι. Μητροπόλεων, σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής τέχνης στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνικές οικειοποίησης της εκκλησιαστικής τέχνης, τις οποίες θα εφαρμόσουν στις συναντήσεις τους με τους μαθητές τους, εμπλουτίζοντας το θρησκευτικό, θεολογικό- γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό ορίζοντά τους.
Το σεμινάριο διαρκεί 74 ώρες και περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:
1.      Η εκκλησιαστική τέχνη στην Ορθόδοξη Παράδοση (18 ώρες)
2.      Παιδαγωγικές προϋποθέσεις προσέγγισης της τέχνης και ειδικότερα της εκκλησιαστικής τέχνης από το παιδί και τον έφηβο (6 ώρες)
3.      Διδακτικές προσεγγίσεις της εκκλησιαστικής τέχνης στο Μάθημα Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση (20 ώρες)
4.      Εργαστήριο: Κατασκευή και διατήρηση τοιχογραφίας και ψηφιδωτού ως διδακτικές δραστηριότητες στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση (30 ώρες)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δασκάλους, θεολόγους καθηγητές και κατηχητές.
Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 09/04/2014 έως 28/04/2014 και μόνον ηλεκτρονικά.
Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλοι Σπουδών
Τα σεμινάρια θα γίνονται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κάθε Παρασκευή, σε τρεις κύκλους 15.00-16.30 / 16.45-18.15 και 18:30- 20:00 και Σάββατο 9:15- 10:45/ 11:00- 12:30/ 12:45- 14:15
Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 30 Ευρώ, που καταβάλλεται με την εγγραφή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λέκτορα Μαρία Ράντζου (rantzou@theo.auth.gr/ τηλ.: 2310996940) και τη γραμματέα του προγράμματος Φυλλίνα Μπακογλίδου (fyllinabakoglidou@gmail.com/ τηλ.: 6976587683)
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής
    Δια Βίου Μάθησης                                         Επιτροπής του Προγράμματος
Καθ.  Στ. Ανδρέου                                          Καθ. Ιωάννης Β. Κογκούλης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου