Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την Άλωση της Πόλης - Ένα ιστορικό-μουσικό ταξίδι από την Πόλη του 1453 στην Πόλη του σήμερα

Τo Κέντρον Ἐρεύνης καὶ Προβολῆς τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, Μουσικό, Λαογραφικὸ καὶ Φιλολογικὸ Ἀρχεῖο Σίμωνος καὶ Ἀγγελικῆς Καρά, σᾶς προσκαλεῖ στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν πεσόντων κατὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν

Κυριακὴ 27 Μαΐου 2012, καὶ ὥρα 12.00 τὸ μεσημέρι, στὴν αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς (Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο), ὁδὸς Σταδίου 13 (στάση Μετρὸ «Πανεπιστήμιο»).

Ὁμιλήτρια ἡ ἱστορικὸς κ. Μαριάννα Κορομηλᾶ, μὲ θέμα: «Τὸ σφιχτοπλεγμένο δίκτυο τῆς Ρωμηοσύνης ὑπὸ τὴν οἰκουμενικὴ σκέπη».

Ἀναφορὰ στὸ σήμερα τῆς Ρωμηοσύνης στὴν Πόλη θὰ γίνει ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτικὸ κ. Γεώργιο Μπάρλα, μὲ ἀφορμὴ σύγχρονα κείμενα. Οἱ χορωδίες καὶ ὀρχῆστρες τῶν δασκάλων καὶ μαθητῶν τοῦ ΚΕΠΕΜ θὰ ἐκτελέσουν ὕμνους, θρήνους, τραγούδια καὶ ὀργανικὰ μέλη ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ κοσμικὴ μουσική μας παράδοση.

Σύντομοι σχολιασμοὶ στὴν μουσικὴ παράδοση τῆς μεταβυζαντινῆς περιόδου θὰ γίνουν ἀπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀρβανίτη, διδάκτορα μουσικολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, καὶ ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο Λυκούρα, μουσικολόγο-συνθέτη.

Πηγή: http://www.eptalofos.gr/Article/673/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου