Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Π.Δ. 47/2012 για την αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών & 48/2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου