Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Πραγματοποιήθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια των θεολόγων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.Στις 02 και 05 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης τα επιμορφωτικά σεμινάρια των Θεολόγων της Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Σχεδιασμός – Διαφοροποίηση - Αξιολόγηση στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών». Στο φιλόξενο αυτό χώρο της Δ/νσης που διέθεσε όλη την υλικοτεχνική υποδομή (Διαδίκτυο, προτζέκτορα, υπολογιστή, μικρόφωνα κ.α.) παρουσίασαν εισηγήσεις ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων κ. Πολύβιος Στράντζαλης και η Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων κ. Μαρία Συργιάννη. Στα επιμορφωτικά σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 102 θεολόγοι.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο ξεκίνησε με την εισήγηση της κ. Συργιάννη που παρουσίασε τα σχετικά με την οργάνωση και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας στο μάθημα των Θρησκευτικών. Αναφέρθηκε στην αποτελεσματική διδασκαλία. Τόνισε ότι εκπαιδευτικός θα πρέπει να οργανώνει τις διδακτικές δραστηριότητες έτσι ώστε να υπηρετούν τους στόχους του μαθήματος. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα της προσεκτικής επιλογής των στρατηγικών διδασκαλίας που θα εξυπηρετούν τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της τάξης. Παρουσίασε την ταξινομία των διδακτικών στόχων κατά Bloom. Αναφέρθηκε στις μεθόδους διδασκαλίας (δασκαλοκεντρικές, μαθητοκεντρικές, μεικτές και συμμετοχικές). Τόνισε ιδιαίτερα την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Αναφέρθηκε στις μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών αλλά και στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού σε περίπτωση επανασχεδιασμού της διδασκαλίας. Τέλος παρουσίασε ένα σχεδιασμό διδασκαλίας σε φόρμα.
Η δεύτερη εισήγηση ήταν του κ. Στράντζαλη ο οποίος μίλησε για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα στη θεωρία της διδακτικής. Επεσήμανε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία σχεδιάζετε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες αλλά και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Παρουσίασε τα διάφορα είδη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (διαφοροποίηση ως προς το στόχο, ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα, ως προς το διδακτικό υλικό κ.α.) Τόνισε ότι στο μάθημα των Θρησκευτικών ενδείκνυται η πολύπλευρη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε οργανωτικό, γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο και πρόσθεσε ότι οι θεολόγοι είναι απαραίτητα να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης τους, του σχολείου αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν οι μαθητές. Τέλος αφού υπογράμμισε την αναγκαιότητα της διαφοροποίησης και στην αξιολόγηση των μαθητών παρουσίασε ένα σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας για συγκεκριμένη διδακτική ενότητα 2 ωρών.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου