Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα επιμορφωτικά σεμινάρια 20 ωρών με θέμα : Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών - Νέα Προγράμματα Σπουδών"

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα επιμορφωτικά σεμινάρια 20 ωρών με θέμα : Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών - Νέα Προγράμματα Σπουδών" των Θεολόγων Καθηγητών Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα 1 & 2 ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και τους Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων. Τα σεμινάρια (2 τμήματα) πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του 2ου ΠΕΚ από 11 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών σεμιναρίων ήταν:
 • Γενική παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.)στο Γ/σιο και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό για το ΜτΘ
  • Συνοπτική αναφορά στις καινοτομίες του νέου Π.Σ.
  • Γυμνάσιο: Τι αλλάζει; Παρουσίαση των βασικών θεμάτων
  • Διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της θρησκευτικής μάθησης. Συνοπτική αναφορά στις αλλαγές των δεδομένων σε κάθε πτυχή της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας.
  • Υλοποιώντας το Π.Σ Εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης των θρησκευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών (1. Δραστηριότητες 2. Ψηφιακά εργαλεία).
 • Γενική παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.)στο Λύκειο και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό για το ΜτΘ
  • Διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της θρησκευτικής μάθησης. Συνοπτική αναφορά στις αλλαγές των δεδομένων σε κάθε πτυχή της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας.
  • Λύκειο: Τι αλλάζει; Παρουσίαση των βασικών θεμάτων
  • Συνοπτική αναφορά στις καινοτομίες του νέου Π.Σ.
 • Σχεδιασμός Διδασκαλίας  Εντοπισμός βασικών ζητημάτων, ανάδειξη στόχων, χρήση Φόρμας Σχεδίου διδασκαλίας, διδακτικές πρακτικές. (Βιωματικό Εργαστήριο)
 • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Περιεχόμενο, στόχοι, δραστηριότητες) Βιωματικό Εργαστήριο
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, Διαδραστικά βιβλία, Ιστοσελίδες)
 • Διδασκαλία με τη χρήση τέχνης. Πρόγραμμα Έντεχνου Συλλογισμού-Artful thinking
 • Εκπαιδευτικό δράμα: Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και δραστηριότητες
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών. Τεχνικές διδασκαλίας με αναφορά στις ΤΠΕ. Εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση ΤΠΕ
 • Αξιολόγηση μαθητών. Μαθησιακή διαδικασία και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Θεωρία και Βιωματικό Εργαστήριο.
Επιμορφωτές ήταν:
 • Βασιλική Μητροπούλου (Επ. Καθηγήτρια Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)
 • Ελένη Μιχαλοπούλου (Σχολική Σύμβουλος ΠΕ01 Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Πολύβιος Στράντζαλης (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Μαρία Συργιάννη (Σχολική Σύμβουλος ΠΕ01 Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Αθανάσιος Νευροκοπλής (Διευθυντής/ Εκπαιδευτικός ΠΕ01)
 • Καλλιρρόη Ακανθοπούλου (Εκπαιδευτικός ΠΕ01)
 • Ξανθή Αλμπανάκη (Εκπαιδευτικός ΠΕ01)
 • Γεώργιος Λαδόπουλος (Εκπαιδευτικός ΠΕ01)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου