Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Επιτροπή Πολιτείας - Εκκλησίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Κλήρου

Αμισθη Επιτροπή Διαλόγου Πολιτείας - Εκκλησίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Κλήρου, συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, στην οποία μετέχουν:

1. O Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

2. O Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

4. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

5. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

6. Δύο μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των Θεολογικών Σχολών που ορίζονται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

7. Τρία μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μπορούν να είναι Σχολικοί Σύμβουλοι Θεολόγων ή/και Διευθυντές σχολικών μονάδων της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως ή/και Εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως ή και άμισθοι ή έμμισθοι σύμβουλοι του υπουργού Παιδείας

8. Εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

9. Εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Επιτροπή Διαλόγου Πολιτείας - Εκκλησίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Κλήρου συμμετέχουν επίσης:

1. Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί να καλούνται Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, σύμβουλοι της πολιτικής ηγεσίας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στο Μαρούσι επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου