Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Το σχέδιο του υπ. Παιδείας για του Διευθυντές των Σχολείων και τους Συλλόγους Διδασκόντων

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στα χέρια του ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος κι ετοιμάζεται να το θέσει σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς:
Α. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Διευθυντή, του υποδιευθυντή και του  συλλόγου διδασκόντων:
- τους αποδίδονται νέες διοικητικές αρμοδιότητες,
- αίρονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων,
-βελτιώνονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άσκησης του διοικητικού έργου,
Ενισχύονται οι θεσμοί στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και της επ[ιμόρφωσης στο σχολείο,
Αποδίδεται ουσιαστικός ρόλος και αποφασιστικές αρμοδιότητες στα συλλογικά όργανα.
Β. Ο σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο χάραξης κατευθύνσεων για την καλύτερη  εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, και πέραν των άλλων αναρμοδιοτήτων του, εισηγείται:
1. Σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του σχολείου εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες και μαθήματα που συνδέονται με την τοπική κοινωνία, την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της περιοχής, τα οποία καλύπτουν έως και 10% του ωρολογίου προγράμματος σπουδών. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2.Την ανάπτυξη ενδοσχολικής επιμόρφωσης και παιδαγωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
3. Την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής (Ενισχυτική Διδασκαλία, τάξης υποδοχής κλπ).
4 . Την εφαρμογή συστήματος παράδοσης-παραλαβής ενός μέρους  των σχολικών εγχειριδίων και βιβλίων που χρησιμοποιούν οι μαθητές με στόχο την επαναχρησιμοποίηση  ή την οργανωμένη ανακύκλωσή τους.
5. Την τήρηση   διαδικασιών καταγραφής στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και τη σύνταξη και ενημέρωση των ψηφιοποιημένων ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών της οικείας Σχολικής Μονάδας.
Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου