Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Βιβλικών Μελετών – Αφιέρωμα: Ο Λόγος του Θεού

Προλογικό σημείωμα του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ Πέτρου Βασιλειάδη

Κατά την παράδοση της αδιαίρετης Εκκλησίας, η Αγία Γραφή και ο λόγος του Θεού, τον οποίο αυτή περιέχει, ήταν πάντοτε πηγή έμπνευσης και καθοριστικός παράγοντας της πνευματικής ζωής των χριστιανών. Ο λόγος του Θεού, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση της πνευματικής ζωής των πιστών. Όπως έχει υποστηριχθεί, πολύ συχνά η βιβλική ανανέωση σε μια Εκκλησία συμπίπτει με την πνευματική ανανέωση. Με την πάροδο του χρόνου βέβαια, σε πολλούς δημιουργήθηκε εσφαλμένα ή εντύπωση πως η Αγία Γραφή, ο λόγος του Θεού και ό,τι άλλο ήταν συνδεδεμένο με αυτά, όπως π.χ. η επιστημονική ενασχόληση με την Αγία Γραφή, η βιβλική κριτική, η σύγχρονη βιβλική ερμηνευτική κ.λπ., δεν αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία της Ορθόδοξης πνευματικότητας.

Σε αυτήν την παρεξήγηση επιχειρεί να δώσει απάντηση το παρόν αφιέρωμα του Δελτίου Βιβλικών Μελετών. Το περιεχόμενό του προέρχεται κατά βάση από τις εισηγήσεις των Ορθόδοξων βιβλικών επιστημόνων, αλλά και άλλων κορυφαίων στοχαστών της σύγχρονης Ορθοδοξίας, πού παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Ορθόδοξης πνευματικότητας, το οποίο κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο φιλόξενο μοναστήρι του Bose στην Ιταλία, και το οποίο το έτος 2011 είχε ως θέμα «Ο λόγος του Θεού στην πνευματική ζωή». Στους συντελεστές αυτού του συνεδρίου, την επιστημονική επιτροπή, τον ηγούμενο και την αδελφότητα της Ιεράς Μονής του Bose εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άδεια να χρησιμοποιήσουμε σε ελληνική μετάφραση επιλεγμένες εισηγήσεις του εν λόγω συνεδρίου.

Χωρίς φυσικά να εξαντλείται όλος ο πλούτος της Ορθόδοξης παράδοσης αναφορικά με την Αγία Γραφή, οι επιλεγμένες εισηγήσεις καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη Ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα. Παρουσιάζοντας εισαγωγικά το καίριο ζήτημα της σχέσης Αγίας Γραφής και λόγου του Θεού, οι εισηγήσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν από την Ορθόδοξη σκοπιά το πρόβλημα της ερμηνευτικής της Αγίας Γραφής, της σχέσης της Αγίας Γραφής με την πατερική θεολογία, αλλά και της Αγίας Γραφής με την Ορθόδοξη πνευματικότητα και τη λατρευτική ζωή. Επίσης, παρουσιάζεται ή πρωτοποριακή για τα σύγχρονα Ορθόδοξα δεδομένα χρήση της Αγίας Γραφής και της σύγχρονης βιβλικής επιστήμης στη μοναστική κοινότητα της Νέας Σκήτης της Νέας Υόρκης, γνωστής για την προσπάθεια αναγέννησης της Ορθόδοξης λειτουργικής και πνευματικής ζωής. Τέλος, περιέχεται και ειδική -εκτός του προαναφερθέντος συνεδρίου- μελέτη αναφερόμενη στο λόγο του Θεού ως μάχαιραν στην προς Εβραίους επιστολή.

 
 Για τα περιεχόμενα βλ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου