Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για ανάληψη καθηκόντων Διευθυντών σε Ιερατικά Σχολεία

 
Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015 με τις Υ.Α. 134019/Α2/26-8-2014(ΑΔΑ:Ψ4ΠΤ9- ΩΨΦ) και 144855/Α2/12-09-2012(ΑΔΑ:7Ξ4Λ9-06Θ), το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με απόσπαση στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα Διευθυντή στα Ι.Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας, Καρδίτσας και Κατερίνης και έχουν τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 44050/Α2/24-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ9-Δ52) (ΦΕΚ 918/τ.Β ́/11-4-2014) προσόντα και προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση, ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, Τμήμα Β’ Διοικητικού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση απαραίτητες προϋποθέσεις είναι δεκαετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Η επιλογή θα γίνει από το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.
 
Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου