Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ από το ΚΒΕ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει στους χώρους του τα παρακάτω Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ στους επιστημονικούς τομείς των Τμημάτων του:
1. «Θέματα της Βυζαντινής Θεολογίας κατά την Παλαιολόγεια Περίοδο», Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας
2. «Βυζάντιο. Φιλοσοφία και Πολιτική Ιδεολογία», Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.
3. «Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο», Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
4. «Ιστορία και Θεσμοί του Μεταβυζαντινού Δικαίου», Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου.

Πηγή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου